Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kleptomani, shoppingberoende och hetsätning; Impulskontrollstörning

Sammanfattning: Kleptomani, shoppingberoende och ätstörningar kan förekomma tillsammans. De är alla relaterade till impulskontrollstörning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kleptomani, shoppingberoende och hetsätning; Impulskontrollstörning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-12-11.
Senaste ändring: 2017-03-11.

Finns det en koppling mellan kleptomani, shoppingberoende och min hetsätning? Är detta relaterat till impulskontrollstörning?

Svar:

1995 beskrevs exakt den här kombinationen av störningar i en vetenskaplig tidskrift. Den gemensamma grunden för dessa sjukdomar är en impulskontrollstörning. Generellt kan man tala om ett överdrivet okontrollerbart behov. Experter antar att det finns en kollektiv biologisk komponent som ännu inte är lokaliserad. Detta skulle kunna vara en affektiv störning (humörproblem) eller en benägenhet för exempelvis ett hyperaktivitetssyndrom (ADHD, med eller utan hyperaktivitet). Detta då personer med sådana problem ofta har de störningar som diskuteras här.

Det är först på senare tid som facklitteratur i större utsträckning talat om att kleptomani, ätstörningar och andra problem med överdrivet beteende (sexmissbruk, shoppingmissbruk, etc.) förekommer samtidigt hos personer. Terapeuten antar oftast att orsaken är en underliggande personlighetsstörning (t ex. känslomässigt instabil personlighet). Detta antagande stärks av det faktum att det ofta går att finna andra sjukdomar eller störningar i impulskontroll (exv. aggressivitet, trikotillomani eller tvångssyndrom) hos dessa personer. SSRI-preparat (Selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan i sådana fall vara till hjälp.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-clepto-binge Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.