Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Är anorexia en psykos?

Sammanfattning: Några terapeuter hävdar att anorexia är en psykos andra anser att det är en missbrukarsjukdom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Är anorexia en psykos?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 okt 2006.

Är anorexia en psykos?

Svar:

Det finns erfarna terapeuter som säger att anorexia är en psykos eftersom patienten inte har sjukdomsinsikt. En annan syn är att se anorexia som en missbrukssjukdom, och missbrukare har ofta inte heller någon sjukdomsinsikt. Svälten dövar psykisk smärta. Om man minskar kaloriintaget till under 400 kcal per dag försvinner hungerkänslorna och individen blir lugn och får en känsla av kontroll.

Det finns två typer av anorexia nervosa. Den ena typen liknar bulimia nervosa, fast slutresultatet av hetsätning och svält eller kräkningar blir att man väger för lite. Den andra typen äter konstant för lite utan hetsätningsperioder.

Självsvält minskar hormonet serotonin, och för höga halter av serotonin kan upplevas som ångest och oro. Den typ av anorexi hos individer som konstant äter för lite, kan finnas hos personer som har för höga serotoninhalter, och därigenom känner ångest och oro. Svälten minskar serotoninhalterna och verkar lugnande på ett upprört känsloliv.

Den typ av anorexi som egentligen är en variant av bulimia, kan liksom bulimia bero på för låga serotoninhalter, där hetsätningen är ett sätt att motverka den depression, som kan följa av för låga serotoninhalter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-psychosis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.