Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Förekomst av mobbing

Sammanfattning: Hur många barn utsätts för mobbning?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Förekomst av mobbing

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-08.
Senaste ändring: 2016-03-22.

Hur ofta förekommer mobbing? Hur vanligt är det att barn mobbar andra barn?

Svar:

Hur ofta mobbing förekommer skiljer sig åt mellan olika kulturer och mellan olika sammanhang. Enligt en studie som gjorts av Skolverket har 3% av de svenska skolbarnen upplevt att de varit utsatta för mobbing under det senaste året. När samma barn svarar på om de känt sig mobbade för tre år sedan svarar 9% att de varit utsatta, vilket kan tyda på att mobbing är svårare att tala om när man just håller på att bli utsatt för det. De som upplever sig som mest utsatta är pojkar och elever med utländsk bakgrund.

Enligt studien behandlar pojkar andra illa oftare än flickor. Dock känner sig flickor mer utsatta än pojkar för i stort sett alla former av kränkningar under samtliga år i grund- och gymnasieskolan. Under de senare åren i grundskolan är den social miljön som hårdast. I Skolverkets studie framkom att benägenheten att utsätta andra för mobbing är vanligare i årskurs åtta.

När mobbing förekommer är det viktigt att hålla i minnet att det är en process som involverar många fler personer än bara mobbaren och den mobbade. Det finns alltid människor runt omkring som hjälper till eller låter mobbingen ske, och så finns det de som visar den mobbade sitt stöd eller ingriper för att sätta stopp för det som händer.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-bully-prev Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.