Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Mobbning

Sammanfattning: Det finns olika definitioner av fenomenet mobbning, och det förekommer i många olika miljöer. Mobbning kan vara psykisk, fysisk eller verbal.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Mobbning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 08 aug 2003.
Senaste ändring: 29 jan 2004.

Vad innebär mobbning?

Svar:

Det finns olika definitioner av fenomenet mobbning, och det förekommer i många olika miljöer. Arbetarskyddsstyrelsen definierar mobbning som "återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar riktade mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt, vilket kan leda till att arbetstagaren ställs utanför arbetsplatsens gemenskap". Forskaren Gunilla Björk kallar mobbning för "en serie kränkningar, vilka innebär en sorts inkompetensförklaring". Björk menar att om ledarskapet i en skolklass brister, finns det utrymme för maktövertagande av individer i klassen. I det klimatet frodas mobbning.

Mobbning kan vara psykisk, fysisk eller verbal. Enligt stiftelsen Friends är mobbning ingen engångsföreteelse, utan en systematisk kränkning av en person. Några länkar:

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-bully-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.