Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Klassificering av narkotika enligt ICD 10

Sammanfattning: Klassificering av missbruk enligt ICD 10 och förklaring diagnosnamn.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Klassificering av narkotika enligt ICD 10

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr Martin Winkler
Första version: 2014-02-09.
Senaste ändring: 2016-09-28.

Vad är klassificeringen enligt ICD 10 för beroendeframkallande ämnen?

Svar:

ICD-10 klassificering för beroendeframkallande eller beroendeframkallande ämnen

Enligt klassificeringssystemet för psykiska störningar (ICD 10) delar man in missbruk i följande kategorier:

 • ICD 10 F10.x alkohol
 • ICD 10 F11.x opiater = heroin, kodein, metadon, andra smärtstillande opiater
 • ICD 10 F12.x cannabinoider såsom cannabis, marijuana, hasch
 • ICD 10 F13.x sedativa / hypnotika som bensodiazepiner, barbiturater, Chlmethiazol, kloralhydrat
 • ICD 10 F14.x kokain (crack)
 • ICD 10 F15.x Andra stimulantia som amfetamin, ecstasy, gammahydroxybutyrat, GHB, koffein)
 • ICD 10 F16.x hallucinogener som LSD, psilocybin, hallucinogena svampar
 • ICD 10 F17.x tobak = Nikotinberoende
 • ICD 10 F18.x Flyktiga lösningsmedel, tex thinner
 • ICD 10 F19.x kombination av flera preparat enligt listan ovan (polytoxicomania)

Det innebär den ytterligare designade preparatkoden, "X" i varje enskilt fall, vilken typ av sjukdom i området för missbruk

 • 0 = berusning (t.ex. 10,1 = alkoholförgiftning)??
 • 1 = Missbruk = skadligt bruk
 • 2 = Funktion
 • 3 = Njutningsgrad
 • 4 = Abstinenssymptom med delirium
 • 5 = Psykotisk störning i kölvattnet av narkotika (t.ex. cannabis)
 • 6 = amnestiska syndrom = minnesstörningar
 • 7 = kvarvarande tillstånd ihållande förekommande psykotisk störning
 • 8 = Psykiska eller beteendestörningar till följd av missbruk
 • 9 = Annan ospecificerad störning
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-einteilung Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.