Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Smärta under samlag

Sammanfattning: Smärta under samlag, vad är det? Hur yttrar det sig?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Smärta under samlag

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2017-11-15.

Smärta under samlag, vad är det?

Svar:

Vanligtvis har man sex för att man tycker det är skönt och roligt. Men det kan också bli så att det inte känns roligt alls längre och att det dessutom gör ont. Orsaken till att det uppstår smärta är oftast okänd, och lösningen därmed också. Om man upplever smärta under samlaget, vill man oftast inte ha sex, men det kan ta ett tag innan man säger ifrån. Till dess är det en jobbig period, och lusten för sex försvinner oftast helt. Smärtan kan uppstå under olika tillfällen under samlaget, oftast som en brinnande, skärande känsla. Det här problemet är vanligare hos kvinnan än hos mannen. Det finns två olika sorters smärta hos kvinnan, ytlig smärta och djup smärta. När smärtan är ytlig vid sexuell kontakt sitter smärtan vid de yttre eller inre blygdläpparna eller vid den yttre mynningen till vaginan. För en del kvinnor kan smärtan vara så stark att de upplever starkt obehag för minsta beröring av området, t ex när man för in eller tar ut en tampong, vid gynekologiska undersökningar, när man cyklar eller när man sitter på en hård yta. Vid djup smärta känner kvinnan smärtan längre in i vaginan vid samlag. Beskrivningen av smärtan kan vara att den sitter vid urinblåsan eller vid äggstockarna. Smärtan kan upplevas som en svag, stickande, brännande och pressande känsla. Den ytliga smärtan är mycket mer vanlig än den djupa smärtan.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-pain-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.