Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Emotionell känslighet

Sammanfattning: Vad är emotionell sårbarhet vid borderline personlighetsstörning? Varför är borderline patienter så känsliga?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Emotionell känslighet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: 1. Martin Winkler
Första version: 2003-03-26.
Senaste ändring: 2017-03-09.

Vad innebär emotionell sårbarhet vid borderline personlighetsstörning?

Varför är borderline patienter så känsliga?

Svar:

Borderline personlighetsstörning kännetecknas av en särskild känslighet för emotionella (känslomässiga) upplevelser.

En modell som används vid Dialektisk beteendeterapi (DBT) är den bio-psyko-sociala modellen.

Modellen visar ett samband mellan en medfödd sårbarhet (biologisk) och inlärningserfarenheter under uppväxten.

Det biologiska arvet ger en ökad reaktionskänslighet i det autonoma nervsystemet som i kombination med en ogynnsam miljö kan resultera i att borderline utvecklas. Den ökade reaktionskänsligheten medför att den som är predisponerad för borderline sannolikt är känsligare för faktorer i miljön som kan upplevas som att vara ogynnsamma.

Barn som inte har den medfödda känsligheten behöver inte utveckla borderline även om de växer upp under likadana omständigheter som det barn som utvecklar borderline.

Ett barn som utsätts för trauma iform av psykisk eller fysisk misshandel eller sexuella övergrepp kan förlora förtroendet för sina egna känslor och uppfattningar. Det gör att traumatiseringen leder till utsatthet och känslomässig känslighet.

Det gör att den som lider av borderline kan ha lärt sig att sätta sina egna känslor åt sidan eller att reagera extremt på situationer som uppfattas som farliga.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-emotional-vul Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.