Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Personlighetsstörning och självmord

Sammanfattning: Hos personer med borderline personlighetsstörning kan det finnas en ökad risk för självmord.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Personlighetsstörning och självmord

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis
Första version: 20 nov 2003.
Senaste ändring: 07 mar 2007.

Vilket samband finns det mellan borderline personlighetsstörning och självmordsrisk?

Svar:

Med vissa personlighetsstörningar följer en förhöjd självmordsrisk. Det gäller framförallt, när det föreligger ytterligare riskfaktorer som t ex drogmissbruk eller konflikter inom familjen.

Personer med borderline personlighetsstörning uppvisar ofta upprepat suicidalt beteende med ständiga tankar på självmord. Övriga symptom kopplade till borderline personlighetsstörning kan vara ångest, depression, drogmissbruk, bristande impulskontroll. Svårigheter i mellanmänskliga relationer kan vara bidragande till självmordsförsöken.

Typiskt för patienter med borderline personlighetsstörning är dessutom självskadebeteende och parasuicidala handlingar (livshotande beteenden). Dessa beteenden kan inte automatiskt likställas med ett självmordsförsök, även om patienten t ex skär sig eller riskerar livet genom parasuicidala handlingar, men ska alltid tas på största allvar. Det bör dock påpekas att risken att dessa beteenden leder till döden lyckligtvis är ganska liten.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-sui-pd Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.