Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

När man bör söka professionell hjälp

Sammanfattning: Vanligtvis är det nödvändigt att söka professionell hjälp när depression och andra symptom har fortgått under en längre tid än vad en "normal" depression gjort tidigare och om den åtföljs av en oförmåga hos patienten att fungera i alla vanliga och nödvändiga roller, till exempel som anställd, förälder, make/maka eller vän.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

När man bör söka professionell hjälp

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-23.

Bör en person som känner sig deprimerad söka professionell hjälp? Jag känner mig nere. Måste jag uppsöka läkare?

Svar:

Vanligtvis är det nödvändigt att söka professionell hjälp när depression och andra symptom har fortgått under en längre tid än vad en "normal" depression gjort tidigare och om den åtföljs av en oförmåga hos patienten att fungera i alla vanliga och nödvändiga roller, till exempel som anställd, förälder, make/maka eller vän.

Avsikten med hjälpen är att ta reda på om en behandling skulle förkorta sjukdomens längd och, om så är fallet, avgöra vilken typ av behandling som skulle passa bäst och vara mest effektiv.

Anledningar att skicka en patient till ett läkarteam för psykisk hälsa är när personen är i ett allvarligt tillstånd, om han/hon inte svarar på vanlig behandling på grund av andra faktorer som personlighetsstörning, eller om särskilda risker påvisas.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-profhelp Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.