Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av psykotisk depression

Sammanfattning: Psykotisk depression är den allvarligaste formen av depression och dessa patienter svarar dåligt på enbart anti-depressiva medel. Två typer av behandling är effektiva:

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av psykotisk depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 mar 2004.

Hur behandlas psykotisk depression? Är behandlingen av psykotisk depression annorlunda från behandlingen av andra typer av depression?

Svar:

Psykotisk depression är den allvarligaste formen av depression och dessa patienter svarar dåligt på enbart anti-depressiva medel. Två typer av behandling är effektiva: kombinerat bruk av anti-depressiva och anti-psykotiska medel och elchocksterapi.

Att kombinera vissa av de nyare anti-depressiva medlen (som SSRI-preparat som hämmar serotoninupptagningen) med anti-psykotiska kan dock höja koncentrationen av båda medicinerna, så det krävs övervakning.

Elchocksterapi utförs endast på sjukhus, vilket gör att de flesta patienter får ligga inne medan de behandlas. Det är bara effektivt på deprimerade patienter, som antingen är utmärkande psykomotoriskt underutvecklade eller bara verkar så. För patienten innebär behandlingen nedsövning två gånger i veckan under två eller tre veckor och man upplever en lätt förvirring i ungefär en timme efter varje gång.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.