Leg. Psykolog,
Leg. Psykoterapeut
Gunborg Palme
Medicinsk chef för Web4health
palme.nu/om-mig/
Handledning av psykologer och pyskoterapeuter med speciell inriktning på behandling av övervikt och ätstörningar.
white column between left and middle main column

Behandling av depression

Sammanfattning: Undersökningar har visat att de flesta patienter i primärvården hellre skulle gå i samtalsterapi än använda medicin. För lätt till medelsvår depression anses kognitiv beteendeterapi och anti-depressiva medel vara lika effektiva

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
       Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första versionen: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2021-01-01.

Hur behandlas depression? Är psykoterapi bättre än mediciner? Vilka mediciner används och när?

Svar:

Den vanliga behandlingen av lätt, medelsvår och svår depression samt av den depressiva fasen av bipolär störning (manodepression) ser i allmänhet likadan ut. Det stora beslutet är att avgöra vilket av medicin eller samtalsterapi som är att föredra. Undersökningar har visat att de flesta patienter i primärvården hellre skulle gå i samtalsterapi än använda medicin, men bevis på effektivitet är begränsat till endast vissa former av psykoterapi.

För lätt till medelsvår depression anses gestaltterapi, kognitiv beteendeterapi, och anti-depressiva läkemedel vara lika effektiva. För svårare former av depression är anti-depressiva medel mer effektiva. Vid lättare depression behöver inte patienternas reaktion på anti-depressiva vara bättre än placebo.

Anti-depressiva medel kan förbättra eller helt ta bort depressionssymptom. Flera medicineringsmöjligheter finns tillgängliga, beroende på patientens ålder och medicinska toleransnivå. Det finns inget bevis för att en medicin fungerar bättre än någon annan, men biverkningar av olika mediciner skiljer sig dock åt. Den som inte kan tolerera en viss medicin på grund av biverkningar, kanske kan acceptera en annan medicin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

bipolar-depr-treat Copyright 2003-2019 Web4Health
Copyright 2003-2019 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser:
Annonser:
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.