Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av depression

Sammanfattning: Undersökningar har visat att de flesta patienter i primärvården hellre skulle gå i samtalsterapi än använda medicin. För lätt till medelsvår depression anses kognitiv beteendeterapi och anti-depressiva medel vara lika effektiva

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av depression

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-03-23.

Hur behandlas depression? Är psykoterapi bättre än mediciner? Vilka mediciner används och när?

Svar:

Den vanliga behandlingen av lätt, medelsvår och svår depression samt av den depressiva fasen av bipolär störning (manodepression) ser i allmänhet likadan ut. Det stora beslutet är att avgöra vilket av medicin eller samtalsterapi som är att föredra. Undersökningar har visat att de flesta patienter i primärvården hellre skulle gå i samtalsterapi än använda medicin, men bevis på effektivitet är begränsat till endast vissa former av psykoterapi.

För lätt till medelsvår depression anses kognitiv beteendeterapi och anti-depressiva medel vara lika effektiva. För svårare former av depression är anti-depressiva medel mer effektiva. Vid lättare depression behöver inte patienternas reaktion på anti-depressiva vara bättre än placebo.

Anti-depressiva medel kan förbättra eller helt ta bort depressionssymptom. Flera medicineringsmöjligheter finns tillgängliga, beroende på patientens ålder och medicinska toleransnivå. Det finns inget bevis för att en medicin fungerar bättre än någon annan, men biverkningar av olika mediciner skiljer sig dock åt. Den som inte kan tolerera en viss medicin på grund av biverkningar, kanske kan acceptera en annan medicin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-depr-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.