Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Finns det användning av droger som inte är missbruk?

Sammanfattning: Att använda droger är inte ett missbruk i sig. Ett missbruk uppstår när individen inte längre kan kontrollera drogen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Finns det användning av droger som inte är missbruk?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, Goes, Nederländerna.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2011-06-24.

Vad är det för skillnad på bruk och missbruk av alkohol och droger? Hur hanterar man alkoholism hos tonåringar?

Svar:

Om ditt barn börjar använda alkohol/droger kan du självklart förbjuda eller "straffa" honom/henne, men frågan är om det verkligen hjälper. Barnet kommer säkert att istället börja smyga med sin användning och på så sätt har du ännu mindre insikt i ditt barns liv. Användandet kommer att ske helt utan din vetskap och att prata om alkohol/droger blir nästan omöjligt.

Hur ditt handlingsutrymme ser ut beror på vilken drog det handlar om, om samhället accepterar drogen eller om ditt barn är utsatt för grupptryck av jämnåriga. I ett land med en strikt syn på alkohol och andra droger kan du kanske lyckas förbjuda användandet. I ett land med mindre strikt syn, eller när det gäller droger som accepteras av samhället (alkohol och cigaretter är t ex accepterade droger i många länder) kan det vara svårare att förbjuda användandet av dessa. I dessa länder kan det istället vara bäst att förebygga eventuella skador eller de risker som dessa droger kan innebära, genom att prata om drogerna och skilja på bruk och missbruk. Att bruka dessa droger innebär att det är DU som kontrollerar drogen och inte tvärt om. Du konsumerar den när DU vill och du använder den med måtta. Att missbruka innebär att du inte har kontroll över drogen, struntar i riskerna med drogen samt behöver drogen för att må bra.

Man bör kanske också nämna att samma eller liknande medel som missbrukas, också kan vara värdefulla läkemedel vid vissa speciella sjukdomar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-child-use-abuse Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.