Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur kan man förebygga barns användning av droger?

Sammanfattning: Hur barnen kan utveckla en positiv självbild och hur de påverkas under uppväxten. En positiv självbild och gott självförtroende är mycket bra för att förebygga att ens barn börjar använda droger.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur kan man förebygga barns användning av droger?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 05 okt 2006.

Vad kan jag göra så att mina barn håller sig borta från droger?

Svar:

Att testa eller exprimentera med droger, behöver inte nödvädigtvis handla om att ditt barn är nyfiket. Vänner är mycket betydelsefulla i sammanhanget och har stort inflytande eftersom det är viktigt att tillhöra en grupp under ungdomstiden. Om den grupp som ungdomen vill tillhöra använder droger, "måste" denne person också använda droger för att kunna vara en del av gruppen. Grupptrycket kan vara mycket starkt. I vilken utsträckning som den unge kommer att acceptera gruppens villkor, beror på denna individs personlighet och förmåga att stå emot. Ungdomar med dåligt självförtroende är mer känsliga för grupptryck än undomar med gott självförtroende. Det är viktigt att stötta och uppmuntra barnet, på så sätt kan man som vuxen påverka barnet till att utveckla ett gott självförtroende och en positiv självbild. Två betydelsefulla saker som man kan ge sina barn under deras uppväxt är att stötta dem så att de får ett gott självförtroende och en positiv självbild. Barn utvecklar självsäkerhet i samband med de saker / aktiviteter de utför. När ett barn får tillräckligt med uppskattning, kommer det att utveckla en positiv bild av sig själv och därmed starkare i att hantera livet. Om ett barn istället ständigt kritiseras, kommer barnet att utveckla en negativ självbild och blir därmed mer sårbart. Självsäkra ungdomar är bättre på att fatta beslut om vad de vill eller inte vill. De hanterar också grupptrycket på ett bättre sätt och risken för att de ska falla för gruppens krav om att testa droger är därför mindre hos de självsäkra ungdomarna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-child-prevent Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.