Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad är trotssyndrom, trotsåldern?

Sammanfattning: Beskrivning av trotssyndrom hos barn.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad är trotssyndrom, trotsåldern?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Hanna Molander, psykologstuderande vid Linköpings Universitet.
Första version: 10 sep 2004.
Senaste ändring: 02 jul 2008.

Kan man ha trotssyndrom om man är under sju år? När inträffar trotsåldern?

Svar:

Enligt ICD-10 är denna typ av uppförandestörning oftast sedd hos barn under nio-tio års ålder. Alla barn är trotsiga då och då. De kanske säger emot, grälar, vägrar lyda eller lurar föräldrar, lärare och andra vuxna i omgivningen. Detta är en naturlig del av utvecklingen. Barn har en tendens att vara särsklit trotsiga när de är trötta, hungriga, stressade eller upprörda. Det finns också perioder i ett barns liv då de är särskilt trotsiga: mellan två och tre års ålder samt under tonåren. Detta är utvecklingstadier, då det är viktigt för barn att uttrycka sin egen åsikt och de behöver lära sig att handskas med sina nya och ofta motstridiga känslor. Det vi kan göra för våra barn under dessa perioder är att försöka vara goda förebilder. Vi behöver visa att det går att kontrollera sina impulser. Visa dina barn att du förstår vad de går igenom, även om du kommer att sätta gränser. Försök att inta ett problemlösande förhållningssätt där ni kan uttrycka vad ni känner och försök komma fram till en lösning som är acceptabel för alla parter. Med tiden kommer då våra barn att växa upp till medkännande vuxna som har kontroll över och kontakt med sina egna känslor.

Eftersom trots är så pass vanligt bland förskolebarn och tonåringar bör man var ytterst försiktig innan man ställer en sådan diagnos under dessa perioder. Det kommer dock till en punkt när ett barns samarbetsvägran och fientlighet blir till ett problem, när det inte går att jämföra med andra barns beteende i samma ålder och på samma utvecklingsnivå och är så vanligt förekommande och ihållande att det innebär både sociala och studiemässiga funktionsnedsättningar.

Enligt DSM-IV Oppositional innebär trotssyndrom ett mönster av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende som varat i minst sex månader och tagit sig uttryck i minst fyra av följande beteenden:

  • tappar ofta besinningen
  • grälar ofta med vuxna
  • trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller regler
  • förargar ofta andra med avsikt
  • skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförnde
  • är ofta lättretad och stingslig
  • är ofta arg och förbittrad
  • är ofta hämdlysten eller elak.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-oppositional Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.