Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Negativ självkänsla hos barn med ADHD

Sammanfattning: En negativ självkänsla med självdestruktiva tankar och hopplöshetskänslor är mycket vanlig hos barn och ungdomar med ADHD. Orsakerna till det är oftast en effekt av den socialainteraktionen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Negativ självkänsla hos barn med ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 20 nov 2008.

Varför utvecklar barn med ADHD negativa tankar och känslor?

Svar:

En negativ självkänsla med självdestruktiva tankar och hopplöshetskänslor är mycket vanlig hos barn och ungdomar med ADHD. Detta kan vara en konsekvens av de misslyckanden som orsakats av störd uppmärksamhet, impulsivitet i reaktioner och beteende samt avvisande klasskamrater eller till och med lärare. Dessa barn har svårt att passa in i grupper och blir ofta uteslutna från vanliga sociala aktiviteter. Vanligtvis får de gå igenom år av misslyckanden i skolan och avvisanden innan någon tänker på möjligheten av en ADHD-diagnos. Även om en lyckad medicinering med psykostimulanter kan förbättra de kognitiva möjligheterna för barnet, kvarstår den låga självkänslan under en mycket längre period. Ofta kan en sekundär depression eller social fobi störa en framgångsrik förändring.

Särskild psykoterapeutisk hjälp och social återintegrering kan alltså förvandla nytt beteende till nya erfarenheter av framgång, men det är en svår period för både barnen och deras anhöriga.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-neg-feeling Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.