Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD och patologiskt spelande

Sammanfattning: Finns det någon koppling mellan ADHD och spelproblem?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD och patologiskt spelande

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 15 dec 2006.

Finns det någon koppling mellan ADHD och spelproblem?

Svar:

ADHD-patienter är benägna att drabbas av ett flertal impulskontrollstörningar. Det finns vanligtvis inga könsskillnader inom impulskontrollstörningar, men "valet" av impulsivt beteende kan skilja sig åt. Vissa experter på spelmissbruk rapporterar ett mycket högt samband mellan ADHD och patologiskt spelande och menar att upp till 20 procent av patienterna med spelmissbruk visar drag av ADHD. En annan impulsiv störning kan diagnosticeras hos 35 procent av spelmissbrukarna (tvångsmässigt köpande och tvångsmässig sexuell störning) jämfört med 3 procents förekomst i kontrollgrupperna.

De flesta spelmissbruksterapierna behandlar inte detta ämne eftersom kunskapen fortfarande är så begränsad.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-pathol-gambling Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.