Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Husdjur som känslomässigt stöd?

Sammanfattning: Ett husdjur kan vara ett känslomässigt stöd. Utöver det har husdjur många andra positiva effekter.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Husdjur som känslomässigt stöd?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Vad tycker du om att en person med psykologiska problem har ett husdjur (hund eller katt)? Vilken verkan har ett husdjur på en person i fråga om känslomässigt stöd och självomsorg?

Svar:

Många klienter säger att omsorgen om ett husdjur är en av de bästa metoderna för att stressa ner och få känslomässigt stöd. Det är positivt med den regelbundna aktivering och den motion (att t. ex. gå ut med hunden) som ett husdjur innebär. Att prata om husdjur och djurskötsel kan innebära ett bra sätt att börja kommunicera med andra människor. Många människor med ätstörningar eller personlighetsstörningar älskar husdjur då de kan vara en källa till villkorslös kärlek och kamratskap.

Att ha ett husdjur är inte ett bra val eller ens möjligt för alla människor. Allergier eller andra medicinska skäl eller låg ekonomisk budget kan utesluta detta alternativ för dig. Och du måste alltid noggrant överväga huruvida du är beredd att ta ett långtidsansvar för ett djur innan du skaffar dig ett. Ett husdjur får aldrig vara ett substitut för mänskliga kontakter eller bli ett offer för personlig frustration eller aggression.

Om du inte vill ha (eller kan ta) hand om ett husdjur är det en idé att se djur i naturen, läsa om dem eller se dem på TV eller film...

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-pet-support Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.