Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad händer om man är psykiskt sjuk och inte söker professionell hjälp?

Sammanfattning: Många människor med psykiska problem eller psykisk sjukdom söker inte professionell hjälp. De flesta sjukdomar (särskilt ångestsjukdomar) försämras om hjälp inte sökes.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad händer om man är psykiskt sjuk och inte söker professionell hjälp?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-06-23.
Senaste ändring: 2013-07-12.

Vad händer om man är psykiskt sjuk och inte söker professionell hjälp?

Svar:

De flesta människor med psykiska problem eller psykisk sjukdom söker inte professionell hjälp. Även om de psykiska problemen försämrar livskvalitéten betydande (familjeliv, förhållanden, utbildning och arbete kan påverkas av psykisk ohälsa) undviker människor att söka hjälp. Många psykiskt sjuka människor är rädda för mediciner och terapeutisk behandling.

Det finns många olika metoder till självhjälp, vilka kan vara till stor användning för patienten! Men i de flesta sjukdomsfall kommer detta inte att lösa klientens problem.

Den naturliga utvecklingen av de flesta psykiska sjukdomar visar på olika sjukdomsfaser där patienten vid vissa tidpunkter mår bättre eller lättare anpassar sig till den omgivande miljön. Vissa depressiva sjukdomar har återkommande sjukdomsfaser (bipolär sjukdom, återkommande depressiv sjukdom, schizoaffektiv sjukdom).

De flesta sjukdomar har med biologisk sårbarhet att göra, men påverkas också starkt av den stress som individen utsätts för i den omgivande miljön. Människor med psykiska problem hoppas ofta på att deras psykiska problem ska lösas och att den psykiska ohälsan ska förbättras vid en yttre förändring som att t ex byta arbete. För vissa individer kan en yttre förändring vara en lösning.

De flesta sjukdomar (särskilt ångestsjukdomar) försämras dock om hjälp inte sökes, eftersom man har svårt att klara hanteringen av akuta sjukdomsförsämringar på egen hand. Individer med ångestproblematik har ett undvikande beteende och håller sig borta från de situationer som framkallar ångestsymtom. Med tiden begränsar man allt fler områden i livet och livskvalitéten reduceras därmed också kraftigt. Rädslan för att få en ny ångestattack kan också vara orsak till hög stress.

Vissa individer använder illegala droger, sömntabletter (benzodiazepiner) eller alkohol för att minska ångesten snabbt. Detta kan upplevas som ett stöd under en kortare period, men i längden förvärras problemen. Dessa kortsiktiga lösningar kan orsaka svåra missbruksproblem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-no-treatment Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.