Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Otillräcklig, mindervärdeskomplex - Aaron Becks depressionsmodell

Sammanfattning: Depression kännetecknas av tre typer av negativa tankar om sig själv: Negativ självbild, negativ tolkning, negativa förväntningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Otillräcklig, mindervärdeskomplex - Aaron Becks depressionsmodell

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 12 jan 2004.
Senaste ändring: 13 aug 2007.

Berätta om mindervärdeskomplex, och hur de kan behandlas vid kognitiv beteendeterapi.

Svar:

Kognitiv triad är benämningen på tre övergripande tankemönster, som ger patienten en förvrängd uppfattning av sig själv, sin framtid och sina erfarenheter.

Kognitiv beteendeterapi utgår ifrån att en depression innebär en viss typ av "tankefel", s.k. automatiska tankar. Med det menas inte att patienten "tänker fel", utan snarare att han eller hon har en extremt negativ självuppfattning.

De tre tankemönstren (kognitiva triaden) kan beskrivas enligt följande:

1. Den negativa självbilden

Patienten uppfattar sig själv som mindervärdig, otillräcklig eller oönskad. Han eller hon uppfattar att psykiska eller kroppsliga tillkortakommanden är orsaken till negativa erfarenheter och ser sig därför som värdelös pga sina brister. Det är också vanligt att det egna beteendet upplevs som moraliskt förkastligt eller otillräckligt, vilket leder till en överdriven självkritik och att patienten ständigt undervärderar sig själv.

2. En tendens att alltid tolka erfarenheter negativt

Patienten upplever det som att omvärlden ställer höga krav och/eller att det finns oövervinneliga hinder i vägen för att förverkliga livsmål. Den trötthet och brist på energi som följer med en depression ser patienten inte som ett symptom på sjukdomen, utan som ett personligt tillkortakommande. De negativa föreställningarna bekräftas gång på gång genom de negativa tolkningarna.

3. Negativa förväntningar på framtiden

En person som lider av depression utgår ifrån att hans eller hennes svårigheter och lidande aldrig kommer att ta slut och förväntar sig ständigt att misslyckas och uppleva bakslag. Patienten har svårt att förställa sig att depressionen är övergående eller behandlingsbar, utan förväntar sig en ständig försämring utan varje hopp på en positiv förändring.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-cbt-beck-triade Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.