Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depression hos modern och risker för barnen

Sammanfattning: Om modern till ett barn är deprimerad ökar risken för att barnet utvecklar en depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression hos modern och risker för barnen

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2011-06-22.

Påverkas barnen av att modern har en depression?

Svar:

Att ha en mor med en depressiv störning (egentlig depression, dystymi eller depressiva episoder av bipolär störning) kan fördubbla risken för barnen att utveckla depressiva störningar senare i livet. Mera

En nyligen utförd studie visade att femtonåriga barn till depressiva mödrar löper hög risk att drabbas av en depressiv störning eller andra psykiska problem som exempelvis en ångeststörning.

Det kan finnas ett par möjliga anledningar till detta dramatiska resultat:

  • Förstämningssjukdomar som depression har en genetisk, biologisk sårbarhet. Om en familjemedlem har drag av depressiv eller annan förstämningssjukdom är det mer troligt att barnen också påverkas.
  • Mor-barnrelationen kan påverkas. Studien visade att hur svåra och hur långvariga de depressiva episoderna var påverkade hur ungdomarna blev. Dessa barn är tvungna att vara separerade längre perioder från modern och kan därför utveckla anknytningsproblem till henne om hon är depressiv.
  • Vissa barn till psykiatripatienter tror att det är deras "negativa" beteende eller någon annan personlig anledning som har orsakat depressionen. Därför känner de skuld och har negativa känslor som påverkar deras självkänsla negativt.
  • Barn till depressiva mödrar har problem att träffa vänner i sin hemmiljö. Ofta är det så att vänner eller klasskamrater inte får följa med hem på grund av moderns sjukdom. Detta orsakar i sin tur social tillbakadragenhet hos barnen.
Det är särskilt viktigt att ta hand om barn till psykiatripatienter och hjälpa dem utveckla nog med färdigheter för att förebygga utvecklingen av depression senare i livet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

child-mother-depress Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.