Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hypokondri - rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom - diagnos

Sammanfattning: Hypokondri är en svår ångeststörning som innebär en stark rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hypokondri - rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom - diagnos

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler

Petros Skapinakis, Universität Ioannina, Griechenland

Första version: 12 feb 2004.
Senaste ändring: 19 maj 2007.

Vad är hypokondri? Hur diagnostiseras hypokondri?

Svar:

Hypokondri är en svår ångeststörning som innebär en stark rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom. Hypokondrikern tror att han eller hon är allvarligt sjuk, trots upprepade besök hos läkare. Personen tolkar kroppsliga symtom på en ångest- eller stressreaktion som "bevis" på en allvarlig sjukdom.

Patienter med hypokondri upplever ofta stort lidande och tycker inte att läkare och sjukvårdspersonal tar dem på allvar. De litar inte på läkarens undersökningar, kompetens eller diagnos.

Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV

DSM-IV (diagnostisk och statistisk manual över psykiska sjukdomar, fjärde upplagan, mer) beskriver hypokondri på följande sätt:

A. Personen är fixerad vid sin rädsla för att drabbas av allvarlig sjukdom (eller sin övertygelse om att redan ha drabbats). Idéerna grundas på feltolkningar av kroppsliga symtom.

B. Övertygelsen består trots adekvat medicinsk utredning och lugnande försäkringar.

C. Övertygelsen enligt kriterium A har inte vanföreställningskaraktär (vilket är fallet vid vanföreställningssyndrom med sjukdomsparanoia) och gäller inte enbart en begränsad aspekt av det egna utseendet (vilket är fallet vid dysmorfofobi).

D. Tankarna och rädslan orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

E. Störningen har varat i minst sex månader.

F. Tankarna och rädslan förklaras inte bättre med generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, paniksyndrom, egentlig depressionsepisod, separationsångest eller något annat somatoformt syndrom.

Specificera om:
bristande insikt: personen inser mestadels inte under den pågående sjukdomsepisoden att sjukdomsrädslan är överdriven eller orimlig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-hypohondria-dia Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.