Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hypokondri - rädslan för sjukdomar

Sammanfattning: Med hypokondri avses en stark rädsla för att lida av allvarliga sjukdomar. Hypokondri klassas som en ångeststörning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hypokondri - rädslan för sjukdomar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 17 feb 2006.
Senaste ändring: 08 dec 2006.

Vad är hypokondri?
Föreställer sig eller låtsas personer som har hypokondri att de har en sjukdom?
Vad kan du göra åt stark rädsla för sjukdomar?

Svar:

Hypokondri: (ICD 10 F 45.2) En person som lider av hypokondri är uppfylld av en stark och överdriven rädsla för sjukdomar (t ex. AIDS, cancer, hjärtfel) och/eller är övertygad om att lida av någon av dem. Detta är ofta följden av en feltolkning av (och/eller överdrivet letande eller kännande efter) fysiska symptom, av hypokondrikern.

Trots att dessa personer regelbundet träffar läkare (inom olika fält och också ofta på olika platser) och får noggranna medicinska undersökningar av och förklaringar till sympomen, fortsätter de att vara upptagna av skräcken för sjukdomar. Ifall resultaten eller uttalandena från läkarna är oklara kan detta till och med förstärka osäkerheten och ångesten. Frasen "Vi kunde inte hitta någon sjukdom" kan resultera i misstankar om att undersökningen inte var tillräckligt noggrant genomförd eller att det måste handla om en väldigt sällsynt sjukdom.

Försäkran: För att vara säker på att inte lida av något akut besöker hypokondrikerna ofta sjukhus för att göra ett EKG eller någon annan mer avancerad medicinsk undersökning. De lugnande resultaten håller inte i sig särskilt länge utan rädslan kommer snart tillbaka.

Därför klassas hypokondri som en ångeststörning . Ångesten, det regelbundna sökandet efter symptom och feltolkningen av normala fysiska reaktioner (t ex. hjärtrytm, andning, muskelsträckning), resulterar i upplevelse av hjälplöshet, rädsla och till och med panik. Det hela kan ha börjat med en tidigare faktisk fysisk åkomma, hos personen i fråga eller hos någon närstående (exv. en kollegas hjärtattack).

Tvärtemot vad man kanske kan tro är det inte så att en hypokondriker simulerar eller hittar på en sjukdom. Tyvärr är det så att många av personerna i fråga inte inser att de lider av en ångeststörning och inte någon fysisk sjukdom. Det är också svårt att få en inblick i personens störning och hjälpa honom/henne med den. Detta då hypokondrikern ofta besöker många olika läkare vilket gör det svårt att upprätthålla kontinuerlig hjälp och assistans. För att diagnostiseras med hypokondri krävs att personen har lidit av det i minst sex månader.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-hypoch-what Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.