Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av paniksyndrom

Sammanfattning: Det finns både medicinsk och psykologisk behandling av paniksyndrom. Ibland kombineras både medicinisk och psykologisk behandling. Fördel med psykoterapi är att man kan bli permanent bra och slippa långvarig medicinering.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av paniksyndrom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland och Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 10 feb 2009.

Hur behandlas paniksyndrom?

Svar:

Medicinsk behandling:

Man kan antingen använda en snabbverkande bensodiazepin (som Alprezolam) vanligtvis under en kortare period, eller antidepressiva som fungerar bra men som har en långsammare verkan. Det finns även andra typer av preparat som har visat sig vara effektiva. Bensodiazepiner ger ofta tillvänjning, så att de slutar verka efter några veckor.

Psykologisk behandling:

Kognitiv beteendeterapi, Gestaltterapi, och andra former av psykoterapi, verkar effektivt mot några eller alla symptom som ett paniksyndrom innebär.

Man bör först pröva enbart psykoterapi, för om den fungerar så slipper man ta medicin och slipper risken att medicinen slutar verka på grund av tillvänjning. Ibland kan SSRI-medicin underlätta psykoterapi. Bensodiazepiner däremot kan göra psykoterapin svårare.

En del läkare väljer en kombination av medicinsk och psykologisk behandling. Den medicinska som den mest akuta lösningen och den psykologiska för att patienten därefter ska få hjälp att bli av med symptomen på egen hand och för all framtid. Om man kombinerar på detta sätt, bör behandling med benzodiasepiner avslutas innan psykoterapin börjar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-treat-pandis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.