Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Dagbok om ångestsymtom / panikattacker

Sammanfattning: Självobservation (dagbok) vid ångestsymptom är ett av de viktigaste stegen i kognitiv beteendeterapi av ångeststörningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Dagbok om ångestsymtom / panikattacker

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 07 apr 2005.
Senaste ändring: 16 nov 2006.

Vad är självobservation eller en dagbok om ångestsymtom / panikattacker?

Svar:

Självobservation av symtom av ångeststörningar är ett av de viktigaste stegen i kognitiv beteendeterapi av ångeststörningar. Med hjälp av en dagbok om symtom (och situationer, tankar och responser till panik syndromet) får man en klarare förståelse om sitt problem och kan prata med sin terapeut i detalj om sitt mycket personliga problem.

Mycket ofta hjälper det med självobservation för att minska katastrofala tankar och föreställningar om en kontinuerlig förvärring av symtomen eller större hälsorelaterade konsekvenser (t.ex. att få en hjärtinfarkt, stroke eller svåra andningsproblem). Med hjälp av den här typen av självobservation lär sig de flesta patienterna att identifiera speciella tankar eller situationer som utlöser ångesten.

Det finns flera olika sätt att börja med självobservation. Prata om individuella lösningar med din terapeut.

En mycket bra version av en dagbok om panikattacker kan användas gratis online: Det kanadensiska webprojektet The Panic Center erbjuder det här verktyget tillsammans med ett omfattande frågeformulär om ångest och depression, ett utmärkt kognitiv beteendeterapiprogram (gratis!) och ett forum för själv-hjälp teman. Monitor your panic attacks .

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-self-monitor Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.