Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Terapeutisk allians och behandling av ångeststörningar

Sammanfattning: Beskrivning av viktiga moment i en psykoterapeutisk ångestbehandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Terapeutisk allians och behandling av ångeststörningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-09-16.
Senaste ändring: 2011-05-22.

Vad bör en bra teapeut göra i inledningsskedet av en terapi med en ångestpatient?

Svar:

Många patienter med ångeststörningar har lidit under en lång period och ofta försökt att på många olika sätt bemästra sin ångest. Det är därför väldigt viktigt att man som terapeut respekterar patientens upplevelser och försöker skapa en lugn och trygg atmosfär så att man kan prata om problemet.

De viktigaste signalerna en patient med panikattacker bör få är:

  • Detta är vanligt, du är inte ensam!
  • Det är inte livshotande, dock mycket oangenämt.
  • Det är ett tillstånd som går att behandla

För att etablera en god kontakt och en bra relation bör man:

  • lyssna empatiskt på patientens oro och dennes unika upplevelse av sin ångest.
  • på ett realistiskt sätt uppmuntra och inge hopp om förbättring
  • Diskutera ångestens olika komponenter (panikattacker, undvikandebeteende och föregripande ångest) och de olika behandlingsalternativ som finns.

Idag överväger de flesta psykoterapeuter även möjligheten att använda kompletterande medicinsk behandling (tex behandling med SSRI preparat). Man bör dickutera igenom för och nackdelarna med detta, tillsammans med patienten.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.