Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Symptom vid och orsaker till en panikattack: bröstsmärtor, svettningar, illamående

Sammanfattning: Symptom vid en panikattack liknar symptom som uppkommer vid en hjärtattack tex bröstsmärtor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Symptom vid och orsaker till en panikattack: bröstsmärtor, svettningar, illamående

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland. och Jacob Palme, professor vid Stockholms Universitet.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 okt 2009.

Jag känner mig ofta stressad samtidigt som jag har bröstsmärtor och svettas. Har jag panikattacker? Vad är symptomen vid en panikattack?

Svar:

Symptom vid panikattacher

En panikattack karakteriseras av en hastig utveckling av flera av följande symptom, vilka når en intensitetstopp inom 10 minuter:

  • Ökande subjektiv anspänning
  • Bröstsmärta eller obehag, hjärtklappning, "bultande hjärta", takykardi
  • Svettningar, frossa, värmevallningar
  • Darrningar, skakningar
  • Kvävningskänsla eller andningsvårigheter
  • Illamående, "fjärilar" eller orolig mage
  • Yrsel, svimningskänsla
  • Overklighetskänslor
  • Domningskänslor
  • Rädsla att dö, förlora kontrollen eller "bli galen"

Not: Liknande symptom kan bero på en hjärttack. Det kan vara svårt att skilja på hjärtattacker och panikattacker.

Orsaker till panikattacker

Panikattacker av detta slag orsakas av delar i hjärnan som utvecklades mycket tidigt, redan i det ödlestadium som människan har utvecklats från. Dessa reaktioner var kritiska för djurets överlevnad. Magnetkamera-experiment visar att vi reagerar mycket olika vid ett hot som ligger nära (1-2 meter) och långt bort (15 meter).

Hot på kort avstånd orsakar panikattacker av ovan beskriven typ, medan hot på längre avstånd orsakade mer allmänna känslor av ångest och försök att konstruktivt avvärja hotet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-sym-panatt Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.