Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur livet kan ändra sig efter en panikattack

Sammanfattning: Det är vanligt att en person som haft sin första panikattack inte söker hjälp hos en psykolog. Vanligtvis får personen sedermera en andra attack. Detta kan medföra mycket dramatiska förändringar i personens beteende och självbild.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur livet kan ändra sig efter en panikattack

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2010-12-09.

Kan livet påverkas om man har panikattacker?

Svar:

Sceam of anxiety Det är väldigt vanligt att personer som haft sin första panikattack inte söker hjälp hos en psykolog, psykiater el liknande. Ofta tror man att ens problem är orsakade av någon fysisk åkomma då de fysiska förnimmelserna vid en panikattack ofta är mycket starka och kanske är det man främst lägger märke till. Man kanske söker hjälp hos sin läkare för en ev. virusinfektion, hjärtproblem eller någon annan somatisk åkomma.

Vanligtvis får man sedermera en andra attack. Detta kan medföra mycket dramatiska förändringar i ens beteende och självbild.

"Tre vanliga beteendeförändringar"

 • Undvikande

  Mycket ofta börjar personen "identifiera" möjlig påverkan från sin omgivning och antar att det är där roten till panikattacken ligger. Typiska exempel kan vara att åka buss eller tunnelbana, i hissar eller shoppingcenter, att gå ensam på stan. Ofta finns där en rädsla för att tappa kontrollen och göra något galet, eller att något hemskt kommer att hända en utan att man har möjlighet att få hjälp av någon. Personerna försöker därmed undvika dessa sammanhang eller miljöer som för dem upplevs som "farliga" eller obekväma, allt för att slippa den fruktade panikattacken. Ofta hittar personen på ursäkter för att slippa utsättas för situationen ifråga eller så kanske han/hon ser till att ha någon med sig. Allt för att "vara på den säkra sidan".

  Att undvika situationer eller miljöer kanske håller ångesten borta för tillfället men gör den bara större nästa gång situationen inte kan undvikas och ökar bara panikattackernas styrka. Undvikande är alltså ett kontraproduktivt beteende!

 • Förväntansångest

  När personen blir varse att panikattackerna är återkommande och det utan förvarning, blir denne ofta mycket uppmärksam på eventuella nya ångestsymtom eller fysiska och psykiska tecken på en annalkande attack.

  I och med denna extra spänning och oro så höjs ångestnivån. Nu har personen inte bara ångest utan också "ångest för att få mer ångest" Detta ökar förstås risken avsevärt för att få ytterligare en attack! Många personer gör allt för att undvika en andra attack och anpassar helt sina liv därefter.

 • Agorafobi

  Många personer med diagnosen panikångest (paniker) utvecklar också agorafobi. Agorafobi är rädslan för att hamna i en situation eller på en plats där det är omöjligt eller pinsamt att "fly ifrån". Många människor är mycket rädda för kontrollförlust och blir rädda av bara tanken på en plötsligt oväntad situation utan möjlighet att få hjälp av någon annnan människa. På grund av detta stannar många paniker hemma och vågar inte lämna sin "trygga" plats utan någon annan som ledsagar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-first-panic-attack Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.