Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Antidepressiv medicin för kvinnor

Sammanfattning: Det finns väldigt lite forskning på eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män reagerar på antidepressiv medicin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Antidepressiv medicin för kvinnor

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 okt 2006.

Är det någon skillnad på hur män och kvinnor reagerar på antidepressiv medicin?

Reagerar kvinnor på samma sätt som män på antidepressiva medicin?

Svar:

Ett av de största problemen inom området psykofarmaka är bristen på tillräckliga studier över eventuella skillnader mellan hur män och kvinnor reagerar på psykofarmaka. Med anledning av ökad möjlighet till graviditet, är det vanligt att de företag som genomför studier över psykofarmakologiska effekter, exkluderar yngre kvinnor. Den påverkan av hormon som menscykeln innebär har också effekter på medicinering, vilket bidrar till svårigheter i en jämförelse mellan könen. Det finns således lite information om hur de olika könen påverkas av antidepressiv medicin.

Dessa regleringar har dock börjat förändras och det kommer därför att finnas betydligt mer information inom detta område i framtiden.

Även om det inte finns tillräckliga vetenskapliga data finns klinisk erfarenhet och utifrån denna kan man visa på skillnader och sidoeffekter. Ålder och kön är av betydelse då en läkare rekommenderar medicin till kvinnliga patienter. Några av de mer viktiga aspekterna är :

  • effekter på vikt eller ätande
  • eventuell bieffekt med påverkan av sexuallivet
  • risk för barnafödsel eller amning

Vi vet att de flesta kvinnor svarar bra på SSRI-mediciner (Selektiva Serotoninåterupptagshämmare. Detta kan bero på att PMS-symtom (Premenstruella symtom) också påverkas av neurotransmittorn serotonin. En studie som nyligen gjorts i Spanien visade på en bättre respons hos kvinnor på SSRI-preparatet Sertalin (50-200 mg/d) i jämförelse med det Tricykliska antdepressiva Impramin. Undersökningen visade sammanfattningsvis på att Sertralin också är mer effektivt i den akuta behandlingen av depression eller dystymi.

Nedan följer "the Medline abstract":

Baca E, Garcia-Garcia M, Porras-Chavarino A.
Könsskillnader när det gäller respons på Sertalin respektive Imipramin hos patienter med ickemelankoliska depressiva sjukdomar. Prog Neuropsychopgarmacol Biol Psychiatry. 2004 Jan;28(1):57-65. Genderskillnader i treatmentsvar till sertralinen versus imipramine i tålmodig med nonmelancholic depressive disorders.
Prog Neuropsychopharmacol Biol-Psychiatry. 2004 Jan;28(1):57-65.
Det finns tecken av genderskillnader i depressive disorders i uttryck av epidemiology och clinical manifestations. Emellertid har få studies adresserat genderskillnaderna i uttryck av antidepressanttreatmentsvaret i clinical övning. Aimen av denna study var att undersöka genderskillnader i det acute antidepressantsvaret till sertralinen och imipramine i nonmelancholic depressive disorders. En total av 239 tålmodig med den nonmelancholic viktiga fördjupningen eller dysthymiaen (DSM-III-R) och en score av >/= 18 på grundlinjen på scalen för den Hamilton fördjupningsvärderingen (HAM-D) randomised i en 1:1förhållandetreatment med böjliga doses av sertralinen (50-200 mg/day) eller imipraminen (75-225 mg/day) för 8 veckor i en multicenter, randomised, öppna-märkt parallellt gruppcomparativeprov. Depressive och anxietytecken assessed genom att använda HAMEN-D och scalen för Hamilton anxietyvärdering (HAM-A). Genom att använda HAM--DKRITERIER, var women viktigt mer sannolikt att reagera till sertralinen än till imipramine (72.2% vs. 52.1% P=.008), whilst män reagerar liknande till sertralinen och till imipramine (56.5% vs. 59.3% P>.05). Svarsanalys based på HAM-A visar liknande resultat (women: 68.9% vs. 43.6% P=.001; män: 56.5% vs. 51.9% P>.05). Women som tar sertraline, visar statistiskt viktiga högre förminskningar i HAM-D, HAM-A och i CGI-S än women som tar imipramine. Proportionen av women, som tappade ut förfallet till motsatt events, var mycket lägre i sertraline än i imipramine (10.9% vs. 27.8% P=.006), med inga skillnader mellan treatments i män (8.3% vs. 11.5% P>.05). Det avslutades att sertralinen är effektivare och bättre tolerated än imipramine i den acute treatmenten av nonmelancholic depressive disorders i women, eftersom män reagerade liknande till sertralinen och till imipraminen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-women-med Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.