Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Måste man gå upp i vikt när man väntar barn?

Sammanfattning: Det finns ingen lag som säger att man måste gå upp i vikt när man väntar barn. Det viktiga är att fostret får en fullvärdig kost.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Måste man gå upp i vikt när man väntar barn?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 jul 2008.

Jag är gravid. Kan jag banta? Innebär det risker för mitt barn, om jag bantar under graviditeten?

Svar:

Kroppen tar i första hand till fostret av den mat du äter under en graviditet. Detta innebär att du kan gå ned i vikt, men fostret kan ändå få allt det behöver för att utvecklas, men detta förutsätter att du hela tiden äter en fullvärdig kost. Men risken att kosten inte är fullvärdig ökar naturligtvis om man bantar.

Hungersnöden i Holland under det andra världskrigets sex sista månader (orsakad av en tysk importblockad) har gett intressanta resultat rörande graviditetens inverkan på den nya människans vikt. Barn födda av mödrar som ätit mindre än 600 kcal under graviditetens första sex månader, blev oftare överviktiga. Under graviditetens sista tre månader visade det sig däremot tvärtom, att om modern åt lite då, så minskade risken att barnet fick övervikt. Forskarna tror att orsaken till detta är att hypotalamus, det organ som reglerar aptiten, utvecklas under graviditetens första sex månader. Om modern äter för lite under denna tid får detta organ för stark kompensation mot hungern, vilket leder till övervikt. Att reducerat ätande under graviditetens sista tre månader minskar risken för övervikt, tror forskarna beror på att många fettceller bildas under denna tid. Observera att dessa resultat baseras på undersökningar av kvinnor som ätit mindre än 600 kcal. Det är inte säkert att resultaten stämmer för dem som bantat mera måttligt.

En del kvinnor blir överviktiga under en graviditet, därför att de lägger åt sidan sin normala övervakning av sitt ätande och för att de har svårt att bedöma om de går upp i vikt på grund av fetma eller därför att barnet växer. Det är därför klokt att vara extra noga med vad man äter just under en graviditet.

Du bör alltså tänka på vad du äter, så att kosten blir allsidig och fullvärdig och att du inte äter för mycket. Men hårdbantning är olämpligt speciellt under graviditetens första sex månader. Kaloribehovet i början av en graviditet är inte högre än normalt, och i slutet av graviditeten är kaloribehovet några hundra kcal högre än normalt. Under amning behöver du ca tusen kcal mer än normalt per dag.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-pregnant Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.