Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annonser: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.

Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att göra förändringar/införa nyheter i/till web4health.info

Sammanfattning: Nyskapande funktioner i web4health.info

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att göra förändringar/införa nyheter i/till web4health.info

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-05-01.
Senaste ändring: 2018-09-28.

Vilka är de förändrande aspekterna i projektet web4health.info?
Vad är unikt och nya sätt för psykologiutbildning i web4health?

Svar:

Web4health är ett unikt sätt att sprida pålitlig medicinsk information inom området psykologi/psykiatri. Många människor har specifika frågor relaterade till sina egna individuella problem. Trots det stora antalet medicinska websidor är det svårt att hitta specifika svar till psykologiska problem.

Grundidéerna för projektet är:

  • Att sammanföra europeiska psykoterapeuter så att de kan utbyta erfarenheter och publicera (och granska), pålitlig medicinsk och psykologisk information.
  • Att hitta ett nytt intelligent sätt att hitta svar på frågor som patienter skickar in.
  • Att utveckla en flerspråkig-naturligt språkkontakt för att skapa enkel tillgång till informationen.

Några starka skäl för web4health.info:

  • Den europeiska websidan tillhandahålls av experter från 7 länder på 5 europeiska språk.
  • Innovativt intelligent söksystem som hittar svar som besökare skrivit i naturligt språk.
  • täcker många olika ämnen. Unik metod att publicera informationen med svar och länkar till andra sidor med närliggande information.
  • varje FAQ motsvarar en separat webbsida, översatt till många språk.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

project-w4h-innovative Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.