Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Läkare, specialist, sjuksköterska, psykiater, psykolog, psykoterapeut, naprapat, kiropraktor, farmakolog m.m.

Sammanfattning: Beskrivning av arbetsuppgifter för olika yrkesroller inom sjukvården.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Läkare, specialist, sjuksköterska, psykiater, psykolog, psykoterapeut, naprapat, kiropraktor, farmakolog m.m.

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, översatt till svenska av Ola Jönsson, kompletterad med specifikt svensk information av Jacob Palme.
Första version: 2007-08-04.
Senaste ändring: 2011-01-28.

Vad finns det för olika yrkeskategorier inom sjukvården?

Svar:

En del olika roller inom medicinfältet:

 • Allmän praktiserande läkare är läkare som har hand om alla möjliga typer av sjukdomar. Ofta kan det var en sån läkare som man först besöker. En läkare har dels läkarexamen, dels praktik, s.k. AT-tjänstgöring, dels AT-examen efter AT-tjänstgöringen.
 • Specialister (ST-läkare) är läkare som har specialiserat sig på vissa sjukdomsområden till exempel ögonspecialister eller läkare som har specialiserat sig på magsjukdomar. Specialister utbildas genom flerårig tjänstgöring under handledning kombinerat med utbildningsplan.
 • Psykiatriker eller psykiater är läkare som har specialiserat sig på psykiska problem. En del psykiatriker, men inte alla, är också psykoterapeuter. De har i så fall gått igenom en tilläggsutbildning i psykoterapi. Eftersom enbart läkare har rätt att skriva ut receptbelagda läkemedel i Sverige, måste t.ex. en psykolog, som tror att en patient behöver läkemedel, sända patienten till en psykiater.
 • Sjuksköterskor har hand om mycket av omvårdnaden av människor som är sjuka. Sjuksköterskor kan specialisera sig, t.ex. inom operationssjukvård. Ofta assisterar sjuksköterskor läkare i deras arbete. Även sjuksköterskor kan efter tilläggsutbildning bli psykoterapeuter.
 • Psykologer är experter på att diagnostisera psykiska problem. Ofta används psykologiska tester i diagnosen. Psykologer kan också vara anställda av organisationer för att lösa problem som finns inom organisationen. Psykologer har en viss grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) men legitimerade psykoterapeuter måste ha gått igenom en tilläggsutbildning.
 • Psykoterapeuter är experter på att behandla psykiska besvär genom att bl.a. samtala med patienter. En psykoterapeut kan ha en grundkompetens som psykolog eller psykiatriker men med ytterliggare utbildning för att bli psykoterapeut. Mer information. Psykoterapeuter använder sig av olika psykoterapeutiska metoder som t.ex. gestaltterapi eller kognitiv beteendeterapi.

  För att bli legitimerad psykoterapeut måste man dels ha en grundutbildning i ett människovårdande yrke, t.ex. psykolog, läkare, sjuksköterska, socionom, präst, dels ha gått en flerårig tilläggsutbildning i psykoterapi, dels ha flerårig praktik som psykoterapeut. En person med människovårdande utbildning, men som inte är leg. psykoterapeut kan arbeta med psykoterapi under handledning av en psykoterapeutisk handledare. Den som vill ha psykoterapi rekommenderas att vända sig till en legitimerad psykoterapeut.
 • Medicinska tekniker är experter på den utrustning som används på sjukhusen.
 • Naprapater är experter på att behandla smärta genom att ge massage.
 • Fysioterapeuter arbetar med att behandla människor genom gymnastik.
 • Kiropraktorer är experter på att behandla främst ryggbesvär genom att justera ryggen med olika handgrepp.
 • Akupunktörer är specialiserade på att lindra smärta genom att sätta nålar på speciella ställen på kroppen.
 • Farmakologer är specialiserade på mediciner.
 • Lärare och handledare inom sjukvårdsfältet kan höra till var och en av kategorierna ovan men de har ytterliggare kompetens som gör att de har rätt att lära ut sina kunskaper.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-medical-experts Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.