Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Självmordsstatistik - Ungdomar

Sammanfattning: Översiktlig beskrivning av den senaste internationella statistiken över självmord, främst bland ungdomar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Självmordsstatistik - Ungdomar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Daniel Rautio, psykologstudent, Umeå universitet, under handledning av Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 05 apr 2006.
Senaste ändring: 28 apr 2008.

Hur ser statistiken för självmord bland ungdomar ut?

Svar:

Världshälsoorganisationen (WHO) sammanställer, sedan 1950-talet, internationella dödsorsaksdata. Det finns internationella regler för hur information om dödsorsak ska se ut, men fortfarande finns viss variation i tillvägagångssätt mellan olika länder. Dessutom kan årtalen för de senaste statistiska beräkningarna variera något. Därför bör all internationell självmordsstatistik tolkas med försiktighet. Självmordstal uttrycks i antal självmord per år och 100 000 invånare, över 15 år. Senaste självmordstalet för Sverige (hela befolknigen) är 18,7 (per 100 000 invånare, år 2003).

De senaste sammanställningarna uppskattar att omkring en miljon människor i världen begår självmord varje år. Motsvarande siffra för Europa är ca 150 000 (men då är bara 33 länder medräknade). I USA är den senaste siffran drygt 30 000, och i Sverige 1376 människor (2003). I Europa och USA är det ungefär fyra gånger vanligare att en man begår självmord, än en kvinna. I Sverige går det idag 2,7 män på varje kvinna.

I USA skördar självmord årligen nästan lika många dödsoffer som mord och HIV/AIDS tillsammans. Vidare visar de senaste globala undersökningarna att det är fler människor som begår självmord än som dör av alla väpnade konflikter i hela världen.

Självmord i åldersgruppen 15-24 år

I Sverige är självmord den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Enligt WHO gäller det för alla världens länder (som för dödsorsaksstatistik) att självmord är en av de tre ledande dödsorsakerna för människor mellan 15 och 34 år. I USA kommer självmord på tredje plats, för gruppen 15-24 år, efter mord och olyckor.

Det är en världsomspännande tendens att självmordproblematiken kryper nedåt i åldrarna, och det är något som också uppmärksammats i svenska undersökningar.

I Sverige har självmordstalen för samtliga åldersgrupper minskat betydligt sedan 1980. Dock syns inte samma positiva tendens för åldersgrupperna under 25 år. Självmordstalen för unga män (15-24) ökade under 1980-talet för att åter sjunka i början av 90-talet. Självmordstalen steg sedan åter vid ingången till 2000-talet, men visade vid den senaste mätningen (2003) en relativt låg siffra. För svenska kvinnor i samma ålder är trenden, sedan 1980-talet, stabil och något sjunkande.

Vid WHOs senaste sammanräkning låg självmordstalet för unga svenskar (15-24 år) ändå under det europeiska genomsnittet (som är 22,2 för pojkar och 4,8 för flickor, eller i genomsnitt omkring 13). Denna siffra visar den kraftiga snedfördelningen mellan kön i denna åldersgrupp. I Sverige är skillnaden mellan könen något mindre (14,6 respektive 5,9).

I Europa förs statistik över självmordstalen i 33 länder. Senast tillgängliga data för åldersgruppen 15-24 år visar att Ryssland ligger överst på listan (med ca 32 självmord/100 000 inv), följt av Litauen, Finland, Lettland och Slovenien. Sverige ligger enligt denna lista på 18:e plats (med knappt 10/100 000 inv). Längst ner på listan återfinns Storbritannien, Spanien, Portugal, Italien och sist Grekland (med ca 3/100 000 inv).

I förhållande till det europeiska genomsnittet ligger USA ungefär på samma nivå som Sverige, vad gäller gruppen 15-24 år. I USA är självmord den tredje vanligaste dödsorsaken i denna åldersgrupp.

Det är osäkert hur många självmordsförsök det går på varje fullbordat självmord, men olika undersökningar visar att det handlar om 10-20 stycken. Generellt går det fler misslyckade försök per fullbordat självmord bland kvinnor och yngre personer. Undersökningar visar också att omkring 80 procent av själmordsförsöken bland ungdomar föregås av tydliga varningssignaler.

Längst ned på sidan finns länkar till sidor om självmordsproblematik och olika varningssignaler.

Statistik över hela befolkningen

När det gäller statistik över hela befolkningen återfinns de högsta självmordstalen främst i Östeuropa. Överst ligger Lithauen (74,3 för män och 13,9 för kvinnor), Ryssland (69,3:11,9) och Vitryssland (63,3:10,3). Därefter följer Kazakstan, Estland, Sri Lanka, Ungern, Slovenien, Ukraina, och Lettland.

För ytterligare några länder ser självmordstalen ut som följer: Sverige (18,9:8,1), Finland (31,9:9,8), Tyskland (20,4:7,0), Storbritannien (10,8:3,1), USA (17,6:4,1) och Japan (35,2:12,8).

För mer information om självmordsstatistik se WHO eller NASP (Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.