Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur bör anorektiker äta?

Sammanfattning: Många anhöriga till anorektiker känner en hopplöshet och förtvivlan. Hjälpen bör ske i samråd med anorektikern.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur bör anorektiker äta?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 2003-09-04.
Senaste ändring: 2010-12-04.

Skall anorektiker äta normalt? Hur sköter man anorektikers diet?

Svar:

Olika människor tycker att olika saker är normala. Vad som är normalt i en familj är onormalt i en annan. Vad som känns normalt för dig kanske känns onormalt för din dotter. Den mat du trivs med och har lärt dig att uppskatta kan vara helt fel för henne.

Om du vill hjälpa din dotter till ett bättre ätande är det viktigt att det sker i samråd med henne. Det gäller att hitta lösningar som hon kan acceptera, att inte försöka tvinga sin livsstil på anorektikern.

Att hitta sin matstil, det sätt man vill äta på, är en process som måste få ta tid. Du kan påverka henne genom att ge henne förslag och fråga om hon vill ha en viss maträtt.

Den hopplöshet och förtvivlan som många anhöriga till anorektiker känner hänger ihop med att de ser hur den sjuke har ett destruktivt och nedbrytande livsval som är skadligt för henne själv.

Vi måste förstå vad det är som vidmakthåller sjukdomen om vi ska kunna hjälpa. Anorexia och bulimia nervosa vidmakthålls och belönas bland annat genom symptomens ångestdämpande effekt.

För att patienten skall kunna bli frisk måste hon ge upp ett symptom som är värdefullt för henne, som ger henne en känsla av kontroll eller som hjälper henne att stå ut med livet när känslor av stress och olust överväldigar henne.

Det går inte att manipulera en människa att bli frisk. Det går inte att övertala en människa att blir frisk. Vad du kan göra som förälder är att finnas där när din dotter behöver tala om sina svårigheter. Ju mer du lär dig om matmissbruk och ätstörningar, dess bättre stöd kan du vara för din dotter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-psy-family-eat-norma Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.