Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ADHD hos unga flickor med skolproblem

Sammanfattning: En beskrivning av ADHD hos unga flickor med skolproblem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ADHD hos unga flickor med skolproblem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 25 aug 2003.
Senaste ändring: 16 mar 2007.

Min 11-åriga dotter vill inte längre gå till skolan. Hon har skolångest och kan inte längre visa vad hon faktiskt kan. Vi övar dagligen, men hon klarar helt enkelt inte av att koncentrera sig. Hos husläkaren har vi gjort undersökningar för att utreda om hon har någon allergi eller om det finns någon annan kroppslig orsak, men allt var ok. Då hon ofta verkar vara döv har vi också varit hos en öron-näsa-halsdoktor, men hon har inget hörselfel. Vad kan vi göra?

Svar:

Den symptomatik som du beskriver kan naturligtvis ha en mängd olika orsaker. Det är viktigt att klargöra om problemen uteslutande visar sig i skolan (t ex tillsammans med en specifik lärare), eller om det handlar om ett generellt problem.

Vid en utredning bör man undersöka begåvningsnivå, samt utesluta en neuropsykologisk störning. Överkrav kan nämligen utlösa en liknande symptomatik.

Symptomen är också vanliga vid uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet. Ett vanligt tecken på detta syndrom är svårigheter att organisera, planera och genomföra komplexa uppgifter. Ofta är uppmärksamheten störd vilket gör att personen lätt distraheras och uppger att han eller hon inte kommer ihåg sin kunskap.

Skolbarn med dessa problem glömmer ofta saker och måste ständigt skriva kom-ihåg-listor, som de sen inte använder sig av. De behöver ofta mycket längre tid för att slutföra en uppgift än sina klasskamrater. Också när de ska lära sig någonting utantill behöver de längre tid och fler repetitioner än sina kamrater.

I skolarbete skiljer de sig genom att de har svårigheter att planera sin tid och anger att de får "black out" under proven. Även om de dagen innan visar att de har lärt sig den kunskap de behöver, klarar de inte av pressen under provtillfället.

Det är också typiskt att man först misstänker en hörselskada, eftersom de kan verka som att barnet inte klarar av att lyssna. Det handlar dock om en nedsatt förmåga till uppmärksamhet och vakenhet och inte om en hörselskada!

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

adhd-inattention-fear Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.