Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kostnadseffektivitet av medicinsk hjälp via nätet

Sammanfattning: Web4health har till och med januari 2006 haft ca fem miljoner besökare till en kostnad av ca fyra kronor/besökare.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kostnadseffektivitet av medicinsk hjälp via nätet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler och Jacob Palme
Första version: 01 maj 2004.
Senaste ändring: 26 maj 2006.

Vad är kostnaden för web4health?
Vad sparar det europeiska samhället?

Svar:

Enligt en ny granskning av WHO är effekten av mentala hälsoproblem fortfarande underskattad i Europa:

"Människor med mentala hälsoproblem tvingas hantera stigmatisering, uteslutning, tabun och vägran av samhället att kännas vid kostnaden för mentala sjukdomar och mental ohälsa. Budgeten fördelas på ett ogenomtänkt sätt i fråga om finansiella och mänskliga resurser. Sammanlagt är det endast 28% av medlemsstaterna i den europeiska regionen som har en specifierad budget för mental hälsa.

Trots den jättelika mångfalden i livsstilar, ekonomisk status och försörjning ser den europeiska regionen inte allvarligt på ökningen av sjuklighet och dödlighet som kan relateras till stress, hjälplöshet, saknad av identitet och social tillhörighet. Detta är speciellt påtagligt i samhällen som går igenom dramatiska samhällsförändringar och där invånarna utsätts för risk.

Under ett år lider 33,4 miljoner människor i regionen av depression. Forskning visar att 47% som behöver vård, inte får det - de fortsätter att leva med psykisk ohälsa.
(enligt Världshälsoorganisationen officiella kontor i Europa)

Den totala kostaden av utvecklandet och drivandet av Web4Health, inklusive både finansieringen av EU och från andra partners, har fram till den januari 2006 varit ca 20 miljoner kronor. Fram till och med januari 2006 har webbsajten haft ca 5 miljoner besökare, alltså är kostnaden för en besökare omkring 4 kronor.

Enligt ett antal besvarade frågeformulär finner de flesta av web4healths besökare sidan som användbar och många tycker att den är mycket användbar.

Det huvudsakliga målet för Web4health är att ge INFORMATION till många människor i Europa med psykologiska problem. Detta kan hjälpa att motivera människor till att söka professionell rådgivning av psykiater och psykologer. Vi vet också att informationen om psykosomatiska sjukdomar eller psykologiska orsaker kan minska onödiga upprepade besök hos läkaren.

I januari 2005 hade Web4health över 400 000 besökare. 400 000 patienter som i genomsnitt skulle ha kostat ca 600 kr per session och patient. Det skulle kosta 240 miljoner kr för att ge dessa patienter den hjälp de behöver. Även om endast 5% av alla web4health-besökare ersatte sitt besök hos en läkare eller psykoterapeut, skulle besparingarna vara 4-6 miljoner Euro per år.

  • 5%: En besparing på 12 miljoner kr/månad
  • 10%: En besparing på 24 miljoner kr/månad
  • 25%: En besparing på 60 miljoner kr/månad

Den sammanlagda kostnaden, mestadels i förlust av produktivt arbete, för mental vård i EU är omkring 600 000 000 000 kr per år.

Genom Web4Health finns det en funktion där besökarna kan skicka in sina frågor till en riktig specialist för att få svar. Vi tar emot omkring 500 frågor i månaden. Detta innebär att endast omkring 0,3 % av Web4Health besökare använder denna funktion. Kostaden för att besvara en sådan individueall fråga är ungefär det samma som kostnaden för ett besök hos en läkare eller psykoterapeut. Eftersom 99,7% av Web4Health besökare är nöjda utan att ställa en fråga så är den genomsnittliga kostnaden per besökare mycket mindre än vad den varit om alla besökare hade fått individuella, personliga svar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

project-w4h-benefit Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.