Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur många röker cigaretter i Sverige?

Sammanfattning: Tobaksbruket minskar i Sverige. Men fortfarande röker 14 % av befolkningen, fortfarande snusar var fjärde man, fortfarande börjar nya ungdomar att röka, fortfarande är det många som vill sluta röka, men inte kan.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur många röker cigaretter i Sverige?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Jacob Palme, professor
Första version: 2010-03-23.
Senaste ändring: 2011-01-04.

Vad visar statistiken om rökningen och tobaksbruket i Sverige?

Svar:

Det finns över en miljon rökare i Sverige, var fjärde man röker, många växlar mellan cigaretter och snus.

1,2 miljoner personer röker i Sverige, 14% av befolkningen. I åldrarna 45 till 64 år röker 17 % av männen och 21 procent av kvinnorna dagligen. Sverige skiljer sig från de flesta andra länder i att fler kvinnor än män röker.

Av dem som röker ibland är 13 % män och 15 % kvinnor.

19 % av männen och 16 % av kvinnorna har tidigare rökt dagligen, men röker inte längre varje dag.

56 % av männen och 60 % av kvinnorna har aldrig rökt.

65 % av dem som röker, vill sluta röka.

Börja och sluta röka

85 % av dem som röker vill sluta röka. 50 ungdomar under 18 år börjar varje dag att röka. På ett år börjar 7000 pojkar och 10500 flickor under 18 år att röka. 6 % av pojkarna och 10 % av flickorna i årskurs 9 röker.

Rökning i olika delar av landet och världen

  1. I Blekinge röker flest män, 22 procent. I Dalarna röker minst män, 12 %.
  2. I Västmanland röker mest kvinnor, 27 %, i Västerbotten röker minst kvinnor.
  3. Kvinnorna i Västmanland röker dubbelt så mycket som männen.

Rökning i olika länder

I åldrarna 16-64 år:

  • Sverige: 13 % män och 15 % kvinnor röker.
  • Övriga Norden: 20 % män, 17 % kvinnor röker.
  • Övriga Europa: 29 % män, 20 % kvinnor röker.
  • Övriga Världen: 19 % män, 10 % kvinnor röker.

Snusning i Sverige

I Sverige snusar 900 000 personer, vilket är 21 % av männen och 4 % av kvinnorna. Dubbelt så många röker som snusar. Att både snusa och röka är vanligt. 1,3 % av kvinnorna röker när de är gravida och skriver in sig i mödravårdscentraler.

Rökning tidigare år

Den första rökvaneundersökningen i Sverige gjordes 1946. Då rökte 50 % av männen och 9 % av kvinnorna. Nästa mätning gjordes 1963, då rökte 49 % av männnen mot 23 % av kvinnorna. År 1977 hade männens rökning minskar till 32 % men kvinnornas rökning ökat till 41 %.

Totala tobaksbruket

Sverige var det land som först uppnådde Världshälsoorganisationens (WHO) mål att minska andelen tobaksrökare till 20 %. Men tar man med allt tobaksbruk, även snuset, ligger Sverige högt internationellt.

Summan av rökare och snusare, alltså totala antalet tobaksbrukare, är 34 % för vuxna män och 19 % för vuxna kvinnor. Antalet som brukar tobak i någon form varje dag år 2005 har minskat med 150 000 personer, varav 116 000 kvinnor.

Eftersom snuset har ökat, har det totala tobaksbruket inte minskat.

6600 dör av rökning varje år i Sverige. 200 dör av passiv rökning (att vistas i rum där andra röker). Medan det totala antalet dödsfall av tobak inte har minskar, har den passiva rökningen minskat.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-smoking-statistics Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.