Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Nikotins effekter på kroppen, hur påverkas vi av cigaretter?

Sammanfattning: Rökning har samma slags effekter som andra beroendeframkallande droger och narkotika.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Nikotins effekter på kroppen, hur påverkas vi av cigaretter?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2010-03-23.

Hur påverkas vi av cigaretter? Vad är nikotins effekter på kroppen?

Svar:

Man blir snabbt beroende av nikotin. Rökare som missbrukar cigaretter röker redan på morgonen, ofta inom den närmsta halvtimmen efter det att de vaknat. Att sluta röka - om man ens försöker - lyckas man endast med under några veckor. Missbruk är ett känsloladdat ord och används ofta i samband med droger. Men rökning har alla de effekter på kroppen som andra beroendeframkallande droger har - varje gång en rökare känner behovet av att röka på grund av obehag i kroppen - beror detta på att nikotinhalten i kroppen sjunkit (för mycket). Efter första blosset på en ny cigarett, är nikotinet tillbaka i hjärnan inom 7 sekunder. Effekterna av en ny dos nikotin märks snabbt. På detta sätt orsakar nikotin ett fysiskt beroende. Kroppen vill ha substansen om och om igen.

En nikotinmissbrukare kan dock bli botad. De flesta rökare kan bli fria från rökningen utan hjälp. Det är då mycket viktigt att viljan att sluta röka är stark och att man verkligen vill kämpa för att lyckas sluta.

Rökaren kämpar ofta med ett dubbelt beroende. Detta beroende svarar dels på de fysiska begär som beskrivs ovan och dels på de psykiska begär som cigarettrökningen innebär. De psykiska begären har att göra med invanda situationer där rökaren vanligen röker. Situationer där rökare gärna röker är: efter maten, till kaffet, när de talar i telefon, i bilen, på arbetete, under rasten, efter att man haft sex, framför tvn, efter ett spel osv. Även om en invand rökare egentligen inte känner för att röka, kommer han/hon göra det ändå, för att det är ett invant beteende. En rökare som slutar röka vet först inte vad han/hon ska göra av sina tomma händer och detta kan till en början upplevas som mycket obehagligt.

En individ som precis börjat röka märker av de negativa effekterna som nikotinet har, vilket också avskräcker honom/henne till att ta ännu en cigarett. Ungdomar som just börjat röka tror ofta att de inte ska bli beroende eller att de ska sluta innan de blir beroende. Detta kan verka vara en bra idé om man inte röker dagligen, eller om man bara röker 2-3 cigaretter om dagen. Men det är mycket ovanligt att rökare kan begränsa antalet cigaretter till så få. Man blir också påverkad av människorna i omgivningen (vänner mm) - sakta men säkert utvecklas rökningen till att vara ett "normalt" beteende. En ute-kväll, en bio-kväll, att gå på disco eller till en bar; rökning ses som "standard" på många platser. Ganska snabbt utvecklas kroppen till att bli allt mer beroende av nikotin och behovet av att röka förändras. En ny vana att missbruka växer fram, vilket till slut innebär en upplevelse av att inte kunna klara sig utan cigaretter.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-smoking-effect Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.