Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Effekter av ätstörningar: Bulimia och Anorexia

Sammanfattning: Personer med ätstörningar lider både fysiskt och psykiskt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Effekter av ätstörningar: Bulimia och Anorexia

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Gunborg Palme telefon 08-664 60 92, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Klicka för mer information.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 04 apr 2007.

På vilka sätt kan människor med ätsörningar må dåligt? Vilka risker och effekter kan bulimia och anorexia orsaka?

Svar:

Personer med ätstörningar mår ofta mycket dåligt både fysiskt och psykiskt. Men anorektiker känner sig ofta "höga" i början.

Psykiskt kan ätstörningar ge försämrad livskvalitet. Känslor av otillräcklighet, försämrad arbetsförmåga och relationsproblem är vanliga.

Fysiskt kan anorexia ge upphov till förstoppning, ökad känslighet för infektionssjukdomar, magsmärtor, onormalt låg puls, blodbrist, njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar och brist på kalcium i skelettet.

Självframkallade kräkningar kan ge tandskador, mineralbrister och förstorade spottkörtlar. Laxering kan skada magens normala funktion. Andra mera sällsynta biverkningar är magsår och livsfarliga rytmproblem i hjärtat.

Ätstörningssjukdomarna kan utvecklas på olika sätt. Vissa patienter tillfrisknar medan andra har ständiga eller periodiskt återkommande problem. Anorexia och bulimia är ofta kroniska sjukdomar som inte blir bättre av sig själva utan kräver behandling och hårt arbete av den drabbade om hon eller han skall lyckas bli frisk.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.