Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Självhjälp vid spelmissbruk

Sammanfattning: Självhjälp mot spelberoende innefattar att sätta tydliga mål, att förstå varför man spelar och att ha stöd från andra personer.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Självhjälp vid spelmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Författare: Anton Åhrén, psykologstudent, Umeå universitet, handledare Gunborg Palme, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.
Första version: 03 jan 2007.
Senaste ändring: 05 jan 2007.

Finns det någon bok om självhjälp för att bryta ett spelmissbruk?

Svar:

Gambling addiction handbook

Gambling addicition handbook riktar sig främst till personer som har fastnat i ett spelberoende och som vill ta sig ur sitt missbruk men boken kan läsas av alla som vill lära sig mera om spelmissbruk. Boken utgår från problematik med spelmaskiner men teknikerna som boken lär ut går att använda på alla typer av spelmissbruk. Boken är indelad i tre sektioner. Del I börjar med att definierar vad spelberoende är utifrån DSM-III och DSM-IV, i den senare versionen har de lagt till några ytterligare faktorer. Efter det redogör den för vad vi vet och inte vet om spelberoende.

Vad får spelare att börja spela och fortsätta spela?

En intressant fråga som dryftas är om det finns predisponerande faktorer för att utveckla ett spelberoende. Avslutningsvis tar boken upp vilka effekter ett spelmissbruk har på den enskilda individen, familjen och samhället. Del II tar upp ett antal olika hypoteser till varför personer börjar spela och vad som får dem att fortsätta spela. Det kan t.ex. vara drömmen om den stora vinsten, att för alltid vara ekonomiskt oberoende. Att vinna pengar är dock inte den enda orsaken till varför människor spelar. En annan orsak som inte har med pengar att gör men som kan var minst lika betydelsefull för spelaren är att spelet har en lugnade effekt. Genom att spela känner sig spelaren lugn och avslappnad.

Självhjälpsmanual vid spelberoende

Del III är en självhjälpsmanual för att behandla spelberoende. De första stegen i självhjälpsmanualen är att man ska kartlägga sina styrkor och svagheter och vilket eller vilka mål man har med behandlingen. Genom att sätta upp klara och tydliga mål ökar chanserna att bryta sitt spelmissbruk. En annan viktig övning som kommer tidigt i behandlingen är att kartlägga vilka faktorer som utlöser spelandet. Genom att göra det får spelaren en tydlig bild om vilka situationer som är ”farliga”. Efter ett tag för boken in de hypoteser som den beskrivit i del II. Poängen med att använda sig av flera olika hypoteser till varför människor spelar är att orsaken till spelandet kan skilja sig åt för varje individ. Beroende på vilka hypoteser som stämmer in på respektive individ måste hjälpen anpassas efter dem.

För att lyckas bryta sitt spelberoende med hjälp av självhjälpsmanualen betonar boken vikten av externt stöd. Stödet kan komma från ”anonyma spelare” (organisation är uppbyggd som anonyma alkoholister), familjen eller psykolog. Ibland kan det vara nödvändigt att använda sig av alla tre för att lyckas bryta sitt spelmissbruk.

Länk till boken finns längre ner på sidan.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-treat-gambling Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.