Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kompis- och familjestödgrupper

Sammanfattning: Stödgrupper för familjemedlemmar och vänner till människor som lider av en mental störning är av stor betydelse, för alla parter.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kompis- och familjestödgrupper

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 13 jun 2003.
Senaste ändring: 02 jun 2007.

Var kan jag få kontakt med andra människor som är anhörig till personer med mentala störningar? Rekommenderar du kompis- och familjestödgrupper?

Svar:

Denna situation är inte bara svår för de personer som lider av en mental störning, utan även för dennes familj och vänner. De kanske inte vet hur de ska reagera och bete sig, och kanske inte heller vet hur de ska hitta information om sjukdomen för att kunna förstå den.

Därför är det mycket viktigt att också familjemedlemmarna informeras om sjukdomen och dess förlopp och symtom. Kompis- och familjestödgrupper kan ge dig;

  • information om symtom, orsaker, diagnostik, och behandlingsmetoder,
  • erfarenhetsutbyte med andra drabbade,
  • stöd i egna emotionella problem och kriser,
  • information om behandling och rehabiliteringsmöjligheter.

Kanske viktigast av allt, är att dessa grupper ger information om;

  • Att familjemedlemmar (eller vänner) bör och måste leva sina egna liv.
  • Att familjemedlemmar (eller vänner) måste lära sig sätta gränser för sitt sätt att alltid finnas till hands.
  • Att familjemedlemmar (eller vänner) måste lära sig att inte känna någon skuld inför den som drabbats.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-relatives-help Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.