Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykisk sjukdom och inverkan på familjen

Sammanfattning: Psykisk sjukdom påverkar hela familjen. Det är viktigt att alla familjens medlemmar får hjälp och stöd.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykisk sjukdom och inverkan på familjen

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Hanna Molander, psychologstuderande vid Linköpings Universitet
Första version: 21 sep 2004.
Senaste ändring: 19 aug 2008.

Hur påverkas familjen av psykisk sjukdom?

Svar:

Att drabbas av en psykisk sjukdom är en smärtsam och ibland till och med traumatisk händelse. När någon i ens närhet går igenom detta, kommer man att påverkas på många olika sätt. Det kan påverka den ekonomiska situationen, var och hur man bor och arbetar. En av de känslomässiga effekterna kan vara konstant oro, vilket i sin tur kan leda till psykologiska och sociala problem även för övriga familjemedlemmar. Enligt en svensk undersökning, om att vara anhörig till någon med psykisk sjukdom, uppger hälften av de tillfrågade att de varit tvungna att sluta med sina egna fritidsaktiviteter. En femtedel uppger att de vid ett eller flera tillfällen varit tvungna att sluta på sitt jobb. Ännu större andel uppger att de har känt sig isolerade och förhindrade från att träffa andra, utomstående människor. Hälften av de anhöriga i denna undersökning uppger att de har utvecklat egna psykologiska och sociala problem i så pass hög utsträckning att de själva behövt hjälp och stöd. Symtom på detta är bland annat sömnsvårigheter, magsmärtor och depression. Det är heller inte ovanligt att anhöriga bär på både skam och skuldkänslor, då de upplever sig vara orsaken till att de psykiska problemen uppstått eller känner en otillräcklighet inför att hantera den nya situation familjen befinner sig i. En konsekvens av att känna skuld och skam blir att många lider i det tysta. Många gånger hjälper det att prata med andra som går/gått igenom liknande erfarenheter. Att gå med i en anhöriggrupp upplevs ofta som ett bra alternativ. Hör dig för om vilka alternativ som finns tillgängliga i din hemkommun. Man kan fråga på öppenvårdsmottagningen eller kontakta en ideell förening som RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) eller IFS (Intresseförening för schizofreni och andra psykossjukdomar). Känner man sig inte bekväm med att prata i grupp kan man söka individuell rådgivning. Det viktiga är att man får tillfälle att fokusera på sig själv och sina behov.

Under många år ansågs familjen ha skuld till uppkomsten av psykisk sjukdom. Detta hade sitt ursprung i den psyko-analytiska traditionen där man förklarade många psykiska problem med tidiga erfarenheter i barndomen. Den psykologiska kunskapen har ökat sedan dess och idag vet man vilken avgörande roll familjen kan spela för ett tillfrisknande. Individer, som har gått igenom den processen, beskriver hur viktigt de tycker att det är med trygghet och kontinuitet. De som har psykiska problem blir ofta ensamma och isolerade. Det spelar därför en oerhört stor roll om man har någon att vända sig till, oavsett tid på dygnet. Det är viktigt att det finns någon som tror på en lösning och ett bättre liv under de stunder då den sjuke själv börjar tvivla. Därför är det viktigt att ta sina egna känslor på allvar. Både för den sjuke och hans/hennes anhöriga är det viktigt att hela familjen får det stöd de behöver.

Barnen är de ofta de osynliga offren. Att växa upp med en förälder, som är psykiskt sjuk, innebär många påfrestningar. Det är svårt för ett barn att förstå varför en förälder mår dåligt och många anklagar sig själva. Detta kan resultera i lågt självförtroende och en dålig själv-bild. Det kan vara svårt för barnen att ta med kompisar hem och som barn till en psykiskt sjuk får man kanske ta större ansvar hemma jämfört med andra i samma ålder. Därför är det vanligt att barn till psykiskt sjuka känner sig utanför och annorlunda. Det är därför viktigt att vara vaksam och titta efter tecken på att barnet mår dåligt. Ju tidigare barnet får den hjälp som behövs (kontaktfamilj, samtalskontakt etc beroende på barnets ålder och behov) desto lättare är det att förebygga att barnet växer upp och får psykiska problem själv.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.