Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Nattätande -syndrom och SSRI terapi

Sammanfattning: Vid nattätande-syndrom har SSRI påvisat en positiv effekt. Terapi mot dessa besvär bör därför vara en kombination av psykoterapi och medicinering.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Nattätande -syndrom och SSRI terapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Första version: 31 jan 2004.
Senaste ändring: 16 okt 2006.

Finns det någon specifik terapi mot nattätande-syndrom? Jag är en 34-årig kvinna och har svåra problem med övervikt som beror på ständigt sug efter mat på natten. Jag kan inte äta så mycket till frukost och äter endast lite till middag, men oftast kan jag inte motstå att gå in i köket och småäta på nätterna. Finns det någon terapi mot detta?

Svar:

Nattätande-syndrom är ett ganska vanligt problem och kanske också en av de vanligaste orsakerna till övervikt och fetma. Det är inte en "officiell" typ av ätstörning än, men experter menar att ca 1-2 procent av populationen lider av sug efter mat nattetid. Mer än 5 procent av de patienter som söker terapi mot övervikt har symtom av detta syndrom. Det är mycket värre än "en dålig vana" och innebär svåra problem för patienterna. Nattätande-syndromet är ett stressrelaterat ätande, men det är också relaterat till sömnsjukdomar och affektiva sjukdomar. Det följer ett karaktäristiskt och cirkulärt mönster där serotonin funktionen förstärks. Terapi mot dessa besvär bör därför vara en kombination av psykoterapi och medicinering.

Kognitiv beteendeterapi kan vara till hjälp när det gäller att identifiera vad det är som "triggar" eller sätter igång ätbeteendet och alternativ till beteendet. Att skriva dagbok om ätandet kan vara ett bra sätt att förbättra medvetenheten och kontrollen över syndromet. Enligt en nyligen skriven artikel kan antidepressiv medicin - SSRI (sertraline (eng.)) ha en positiv inverkan på behandling av detta syndrom. Här följer ett utdrag ur artikeln (fritt översatt från den engelska versionen, för att se den engelska orginalversionen gå in den engelska websidan) :
Kliniska test av preparatet sertraline (eng.) i samband med behandling av nattätande-syndrom.
O'Reardon JP, Stunkard AJ, Allison KC.
Int J Eat Disord. 2004 Jan;35(1):16-26.

Utdrag ur abstrakt: Syftet var att testa sertralins effektivitet i behandling av nattätande-syndrom. METODER: Sjutton patienter med nattätande-syndrom fick sertralin under en 12-veckors period. Man utgick ifrån iakttagelser av fyra särskilda fenomen; antalet uppvaknanden under natten, antalet intag av föda, det totala intaget av kalorier efter kvällsmålet samt helhetsbedömning av förändringar utifrån "the Clinical Global Impression of Improvement scale (CGI-I)". RESULTAT OCH DISKUSSION: En analys av behandlingen visade på signifikanta förbättringar av de fyra fenomen som iakttagits hos samtliga 17 patienter. Hos fem patienter lindrades symtomen kraftigt (CGI-I score of 1 = very much improved) och dessa hade också en signifikant viktnedgång genom studien (-4,8+/-2,6 kg p <.05). Sertralin; SSRI-preparat(selektiv serotonin återupptagshämmare), kan vara till hjälp i behandling av nattätande-syndrom.F

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-night-ssri Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.