Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Överviktiga barn bör undersökas för ADHD

Sammanfattning: Det föreligger en högre risk för ADHD hos överviktiga barn.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Överviktiga barn bör undersökas för ADHD

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 22 okt 2003.
Senaste ändring: 23 apr 2004.

Bör jag låta mitt överviktiga barn genomgå en klinisk undersökning för ADHD?

Svar:

Ny forskning visar på att det föreligger en betydligt högre risk för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), hos överviktiga barn än hos barn med normalvikt. En israelisk forskare, Dr Agarant och hennes kollegor, har undersökt dödligt överviktiga barn i skolåldern intagna på sjukhus. De fann en signifikant högre förekomst av ADHD hos de överviktiga barnen (57,7%) jämfört med den övriga populationen (5-10%). Forskare tror att detta samband kan förklaras med att problematiken inom ADHD innefattar impulsivitet och bristande självkontroll.

Annan forskning visar också på ett samband mellan ADHD och övervikt (och hetsätning). Det kan finnas anledning att utreda eventuell ADHD problematik hos barn som är svårt överviktiga. Detta kan vara relevant information för terapi och behandling. Särskillt flickor med ADHD kan lida av olika symtom som inte är synliga eller uppenbara (t ex uppmärksamhetsstörning) såsom motorisk hyperaktivitet. Av denna anledning missar man ofta denna diagnos.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-obese-child-adhd Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.