Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Dosering av citalopram (Celexa, Seropram)

Sammanfattning: Hur man tar citalopram.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Dosering av citalopram (Celexa, Seropram)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom området psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 21 aug 2003.
Senaste ändring: 09 mar 2006.

Hur ska jag ta citalopram (Celexa, Seropram)? Vad händer om jag glömmer att ta en dos? Vad händer om jag överdoserar?

Svar:

  • Ta alltid citalopram exakt på det sättet som din läkare anvisat. Om du inte förstår dessa anvisningar, fråga din apotekare, sjuksköterska eller läkare en gång till.
  • Ta varje dos tillsammans med ett helt glas vatten.
  • För att se till att du tar rätt dos, mät upp citalopramlösningen med en doseringssked eller liknande mått. Använd inte en vanlig matsked. Om du inte äger en doseringssked, fråga din apotekare var du kan få tag på en.
  • Citalopram kan tas i kombination med, eller utan mat.
  • Citalopram tas vanligtvis en gång om dagen. Följ din läkares anvisningar. Det är viktigt att dosen tas vid samma tidpunkt varje dag.
  • Avbryt inte medicineringen av citalopram, utan att först tala med din läkare. Det kan ta flera veckor innan du börjar känna dig frisk igen.
  • Förvara citalopram i rumstemperatur, undvik fuktiga och varma utrymmen.
  • Om du glömmer bort att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg och kan. Om den överhoppade dosen ligger nära i tid till nästkommande dos, hoppa över den tidigare dosen och ta nästa dos istället. Det är viktigt att du inte tar dubbel dos av citalopram, om din läkare inte har föreskrivit annat.
  • Överdosering av citalopram kan orsaka illamående, kräkningar, skakningar, trötthet, svindel, svettningar och snabbare hjärtslag. Om du överdoserar kontakta alltid en läkare så fort som möjligt.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-cital-dos Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.