Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) och kombination med andra läkemedel

Sammanfattning: Varningar - du bör inte kombinera citalopram med andra läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) och kombination med andra läkemedel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom området psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 09 mar 2006.

Vilka andra läkemedel påverkar citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil)?

Svar:

 • Patienter kan inte ta citalopram om de har tagit monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), liksom isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil) eller tranylcypromin (Parnate) under de senaste två veckorna. En farlig drogpåverkan kan uppstå om citalopram kombineras med någon eller några av dessa läkemedel.
 • Innan man tar citalopram, måste man tala om för sin läkare om man tar någon eller några av dessa läkemedel:
  • annat antidepressivt preparat, såsom fluoxetin (Prozac), fluvoxamin (Luvox), sertralin (Zoloft), paroxetin (Paxil), trazodon (Desyrel) eller nefazodon (Serzone);
  • tricykliskt antidepressivt preparat, såsom amitriptylin (Elavil), imipramin (Tofranil), doxepin (Sinequan), nortriptylin (Pamelor) och andra;
  • läkemedel såsom carbamazepin (Tegretol) eller felbamate (Felbatol);
  • magmedicin, såsom cimetidin (Tagamet, Tagamet HB), ranitidin (Zantac, Zantac 75) eller omeprazol (Prilosec);
  • antibiotika, såsom erythromycin (Eryc-Fliken, E-Mycin, E.E.S., Erythrocin, P.C.E., och andra) eller clarithromycin (Biaxin);
  • antifungala mediciner, såsom fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox) eller ketoconazole (Nizoral);
  • läkemedel mot migrän, såsom almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) eller zolmitriptan (Zomig);
  • läkemedel mot astma (Accolate); eller
  • litium (Eskalith, Lithobid, Lithonate, Lithotabs).

  Personer som tar en eller flera av dessa läkemedel bör inte ta citalopram. Ett alternativ är dock att minska på dosen under behandlingen, eller att man i vissa specifika fall noggrant övervakar patienten under behandlingen.
 • Andra läkemedel än de som listats ovan, kan påverka medicineringen av citalopram. Tar man andra läkemedel bör man alltid tala med sin läkare innan man tar citalopram.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-cital-coun Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.