Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) - Kontraindikationer

Sammanfattning: Man bör inte ta Citalopram under graviditet, amning och vid vissa sjukdomar och när man tar vissa andra mediciner.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil) - Kontraindikationer

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom området psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 21 aug 2003.
Senaste ändring: 11 mar 2006.

Vad bör jag diskutera med min läkare innan jag tar citalopram (Celexa, Seropram, Cipramil)?

Svar:

 • Patienter kan inte ta citalopram om de har tagit en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), såsom isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil) eller tranylcypromin (Parnate) under de senaste två veckorna. En farlig drogpåverkan kan uppstå om citalopram kombineras med någon eller några av dessa mediciner.
 • Innan man tar citalopram måste man tala om för sin läkare om man
  • har en leversjukdom,
  • har någon njursjukdom,
  • lider av någon form av slaganfall,
  • lider av mani eller
  • har självmordstankar
  Dessa patienter bör inte ta citalopram. Ett alternativ är dock att minska på dosen under behandlingen, eller att man i vissa specifika fall noggrant övervakar patienten under behandlingen.
 • Citalopram bör inte tas under behandling med escitalopram (Lexapro). Om patienten fått en allergisk reaktion av escitalopram (Lexapro) är risken att han/hon också kan få det av citalopram. Om man tidigare fått en allergisk reaktion som följd av någon medicin, bör man rådgöra med en läkare innan man tar citalopram.
 • Citalopram hör till FDA graviditetskategori C. Om patienten är gravid bör hon inte ta denna medicin utan att först rådgöra med en läkare. Mer om SSRI och havandeskap.
 • Citalopram går över i bröstmjölken och kan påverka spädbarnet vid ammning. Patienter som ammar sina barn bör därför inte ta denna medicin utan att först rådgöra med sin läkare.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-cital-contr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.