Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

SSRI och graviditet: Är det farligt att ta antidepressiva läkemedel när jag är gravid?

Sammanfattning: Det finns ingen, när denna artikel skrevs, information om det är farligt att ta SSRI under graviditet. Du bör alltid rådfråga din läkare om du tar medicin under graviditeten.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

SSRI och graviditet: Är det farligt att ta antidepressiva läkemedel när jag är gravid?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 03 feb 2004.
Senaste ändring: 16 okt 2006.

Är det farligt att ta antidepressiva läkemedel (SSRI)?
Jag tar nu doser på 40 mg av Cipramil efter att ha minskat dosen från 60 mg förra månaden. Jag försöker bli gravid och är orolig att läkemedlet kan vara skadligt under en graviditet. Finns det några råd du kan ge mig?

Svar:

För det första, bör du fråga din läkare om råd. Det är alltid mycket bättre att planera en graviditet när man är under en läkemedelsbehandling. Det finns olika alternativ för dig, däribland att byta läkemedel, att minska doseringen eller att fortsätta behandlingen. Detta beror mycket på din egna personliga situation och bakgrund.

Det finns endast begränsad kunskap och forskning om möjliga effekter av läkemedel under en graviditet. Vanligtvis brukar läkare inte rekommendera att man tar något psykiatriskt läkemedel under graviditeten. Du bör dock överväga de möjliga negativa effekter på humöret (eller ångestsymtom) som kan uppkomma efter avbruten läkemedelsbehandling. Många läkare är medvetna om möjligheten att drabbas av postpartum depression (en depression som kan uppstå efter att barnet fötts). Den här risken kan vara värre för dig och ditt barn än de negativa bieffekterna av det antidepressiva läkemedlet.

Ny forskning (gjord av en finsk expertgrupp) om effekter av citalopram vid graviditet och ammning, visade inte ge några skador hos barnet. Att ta 20 eller 40 mg av citalopram visade sig ge mycket låga plasmakoncentrationer för spädbarnet och inga problem med neuroutvecklingen. Författarna drog därav slutsatsen att det finns mycket små risker för barnet om mamman tar citalopram.

Källa: Heikkinen T, Ekblad U, Kero P, Ekblad S, Laine K: Citalopram under graviditet och ammning. Clin deras Pharmacol. 2002 Aug; 72 (2): 184-91

Det finns många andra intressanta artiklar om detta ämne.

Du bör fråga dina läkare om råd, det finns alltid olika erfarenheter och åsikter. Det är en väldigt individuell fråga med olika aspekter att diskutera. Vi kan inte ersätta dessa personliga överväganden.

Här är ett annat svar på samma fråga av brittiska experter från Norfolk Mental Health Care NHS (NHS): Det är viktigt att överväga att det finns risker för dig och ditt barn om du tagit läkemedel under graviditeten, samtidigt som det alltid finns en risk med att avbryta en läkemedelsbehandling (exv. att symtomen återkommer). Tyvärr är inget beslut helt riskfritt. Det är upp till dig att avgöra vilket som är bäst för dig och barnet. Allt vi kan göra här är att hjälpa dig att förstå de olika aspekterna, så att du kan fatta ett beslut. Missbildningar sker i omkring 2-4% av alla graviditeter, även om läkemedel inte tagits. Det huvudsakliga problemet med läkemedel benämns "teratogenitet" och innebär att läkemedlet orsakar missbildningar på fostret. Sådana läkemedel kallas "teratogena läkemedel". Då ett barn har avslutat sin huvudsakliga utveckling mellan dag 17 och dag 60 (det så kallade första utvecklingsstadiet), är de första 2-16 veckorna mest kritiska för utvecklandet av en missbildning. Efter denna period kan det dock uppstå andra problem, exv. genom att vissa läkemedel kan orsaka långsammare tillväxt. Spädbarnet kan också påverkas av läkemedlets effekter efter sin födelse.

Om möjligt är det bästa alternativet att planera i förväg. Om du funderar på att skaffa barn, rådgör med din läkare om det är möjligt att byta läkemedel, minska dosen eller äta vitamintillägg. Om du nyligen upptäckt att du är gravid, få inte panik, fråga din husläkare om hjälp och råd istället (gärna så fort som möjligt). Din husläkare kan säkert rekommendera någon med mer specialistkunskap om ditt läkemedel, som du kan få hjälp av.

Mycket få läkemedel har visat sig vara helt säkra att ta under en graviditet, ingen läkemedelsproducent eller rådgivare kan heller säga att det är säkert. De brukar vanligtvis rekommendera att man inte tar något läkemedel under graviditeten, om fördelarna är större än riskerna. I Storbritannien finns NTIS (National Teratology Information Service), vilka erbjuder en individuell riskbedömning. Deras råd bör alltid användas som en hjälp för dig och din läkare att bedömma vad som är riskerna för dig och ditt barn. Det finns en risk med att ta läkemedlet och samtidigt en risk att sluta ta läkemedlet, exv att du blir sjuk igen och tvingas återuppta läkemedelsbehandlingen. Rådgivningen som erbjuds här är just bara det, dvs. rådgivning, men kan ge dig kunskaper om möjliga risker och olika fakta från läkartidsskrifter.

Det kan vara till hjälp att veta att i amerikanska FDA (Federal Drug Administration), klassificeras läkemedel som påverkar graviditeten i fem grupper:

  • A = Studier visar ingen risk, och skador hos det ofödda barnet sker endast vid få tillfällen
  • B = Djur- och människostudier visar på små risker, studierna är dock inte avgörande
  • C = Djurstudier visar på att risker finns, några säkerhetsdata för om det samma gäller människor finns inte
  • D = Bestämda risker finns, men fördelarna väger tyngre än riskerna
  • X = Riskera väger tyngre än fördelarna

SSRI-preparat klassificeras som "B" eller "C" (paroxetin och sertralin är "B", citalopram och fluvoxamin är "C"). SSRI-preparat är inte teratogena på djur och de flesta data från människor är för fluoxetin. Inga stora abnormaliteter har anmälts med paroxetin, men vissa effekter som visade på avbrott i kontinuiteten (exv. genom ökad andning och skakighet) har observetats hos ett fåtal spädbarn ett par dagar efter födseln. I detta fall kan det vara klokt att minska dosen lite. Fluoxetine är det mest testade SSRI-preparatet när det gäller dess effekter på en graviditet. Information från över 2000 graviditeter pekar på en högre risk att drabbas av missfall än normalt, men att antalet abnormaliteter är samma som den allmänna befolkningen, samt att fluoxetinet inte verkade utgöra någon större risk. Det finns inga bevis på någon långsiktig effekt på intelligens- och språkutvecklingen hos barnen. Det finns inte några publicerade data från något annat SSRI-preparat. Du bör ändå söka personlig rådgivning hos din husläkare, som i sin tur kan hjälpa dig att få ytterligare specialiserad rådgivning av någon som är mer kunnig inom ämnet.

Trazodon, fluoxetin och nefazodon klassificeras som "C". Det finns inga bevis på teratogena effekter och djurtester visar små risker för fara, men du bör söka personlig rådgivning av din husläkare som kan ge dig ytterligare specialiserad rådgivning.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-ssri-pregn Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.