Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Rheumatoid artrit (Reumatism) och depression samt dess koppling till självmordstankar

Sammanfattning: Utreder om det finns ett samband mellan rheumatoid artrit och depression.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Rheumatoid artrit (Reumatism) och depression samt dess koppling till självmordstankar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 19 aug 2003.
Senaste ändring: 28 aug 2008.

Kan depression orsaka reumatiska sjukdomar, som rheumatoid artrit? Finns det ett samband mellan rheumatoid artrit och depression?

Svar:

För en tid sedan fick vi frågan; kan depression leda till rheumatoid artrit?

Svaret på denna fråga är ganska enkel : Nej det kan det inte, men orsaken till denna sjukdom kan vara en effekt av psykologiska faktorer.

Vi vet nu att en psykisk progressiv och kronisk, eller en neurologisk sjukdom kan orsaka svåra mentala hälsoproblem, detta inkluderar även självmordstankar. Mer.

Rheumatoid artrit är den vanligast förekommande kroniskt inflammatoriska muskelsjukdomen och den har förknippats med flera negativa psykologiska faktorer, exv. depression. Mer än 10% av de patienter som har kronisk rheumatoid artrit, har någon gång haft självmordstankar.

Olika former av terapi kan hjälpa patienter med kronisk värk eller sjukdom, som rheumatoid artrit, dels för att de ska lära sig att leva med smärtan och dels för att reducera självmordstankarna. Exempel på olika terapimetoder är progressiv avkoppling, självhypnos eller föreställningsterapi.

Antidepressiva läkemedel kan också vara mycket användbara i dessa fall. Rätt val av läkemedel, kan ha en positiv effekt på humöret och kan också påverka föreställningen om den upplevda smärtan hos patienten (då genom att minska den kroniska smärtan) och sömnproblem.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-rheuma-suicide Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.