Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling av olust och avsmak för sex

Sammanfattning: Hur kan man behandla olust och avsmak inför sex?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av olust och avsmak för sex

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Hur kan man behandla olust och avsmak inför sex?

Svar:

Beroende på orsaken till problemet till avsmak eller olust inför sex, kan en behandlingsmetod bestämmas. En sexolog är specialiserad på detta. Medicinering, som t ex anti-depressiva medel, kan vara ett hjälpmedel och även underlätta behandlingen. Avsmak och olust inför sex behandlas ofta på samma sätt som ångestattacker, genom exponering. Det betyder att personen konfronteras med orsakerna till sin rädsla, tills att den avtar och försvinner. Det sker stegvis och under professionell vägledning. Även en psykologisk behandling används, där man berör tankar och känslor inför sexuella kontakter. Om det finns något sexuellt övergrepp, sexuellt våld eller någon annan traumatisk händelse i bakgrunden, är det viktigt att man talar om och diskuterar det. Stress kan behandlas genom att göra avslappningsövningar och att behandla orsaken till att stress uppkommer. Relationsterapi kan användas om det finns några relationsproblem eller kommunikationsproblem mellan parterna.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-dislike-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.