Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykoterapi

Sammanfattning: Psykoterapi är behandlingsmetoder för psykiska problem, som innefattar två personer, en terapeut och en patient som samarbetar för att ta itu med patientens problem. Terapin kan också omfatta mer än två personer vid parterapi, familjeterapi och gruppterapi.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykoterapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Gunborg Palme, Legitimerad psykolog och psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi, Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2006-02-01.
Senaste ändring: 2012-10-21.

Psykoterapi är ett begrepp som kan appliceras på ett stort antal ingripanden och behandlingar som används för att hjälpa dem som lider av alla olika typer av mentala hälsoproblem. Begreppet innefattar alla behandlingsformer där två personer (en terapeut och en patient) samarbetar för att ta itu med ett problem som patienten har. Detta innebär vanligtvis ett engagemang för båda att träffas regelbundet under en längre period för att finna en lösning på problemet.

Kognitiv terapi: Patienten lär sig att tänka annorlunda, till exempel vid ätstörning "Jag är normal och det är fotografens modell som är onormalt smal" istället för: "Fotografens modell är perfekt och jag vill se ut som hon. Jag måste gå ned i vikt". Mer.

KBT är beroende av samarbetet mellan terapeut och patient och patienten har en aktiv roll. Det används i behandling av en mängd psykiska och fysiska sjukdomar eller störningar, som depression, panikångest, ätstörningar, irriterad tarm och kronisk smärta.

KBT är lika effektivt vid behandling av depression som anti-depressiva läkemedel i kombination med rådgivning i den akuta behandlingen av lätt-medelsvår depression hos unga eller gamla personer och kan innebära en snabbare förbättring än anti-depressiva läkemedel.

Beteendeterapi: Patienten får hjälp av någon eller från en dator, för att förstå och lära sig hur man äter normalt. Patienten får också tips om andra saker som kan göras i stället för att äta. Mer .

Psykodynamisk terapi: I psykodynamisk terapi står symtomen inte huvudsakligen i fokus, utan den inre värld av känslomässiga konflikter och djupt liggande erfarenheter av relationer som antas ge upphov till symtomen, och som kan vara omedvetna för patienten. Terapeuten ägnar stort fokus åt vad som sker i relationen terapeut-patient, och hjälper till att förstå det som händer mot bakgrund av denna inre värld. Mer.

För vissa typer av problem såsom ätstörningar, tvångssyndrom och fobier, finns dåligt stöd för att psykodynamisk terapi är hjälpsam. Det finns också erfarenhet av att psykodynamisk terapi genom att lämna de konkreta aspekterna av problemen i vissa fall kan skapa problem för patienten att relatera terapeutens förklaringsmodell till sin egen verklighet.

Gestaltterapi: Huvudpoängen i denna metod är att lära patienten att identifiera sina verkliga, reella behov och känslor. Mer .

Familjeterapi: Ofta behöver hela familjen till den som lider av en psykisk störning hjälp med att lära sig hantera problemet. Mer .

Gruppterapi: Patienter diskuterar sina problem i en grupp och insikten i att andra har liknande situation kan göra det lättare att förstå de egna problemen. Gruppmedlemmarna hjälper varandra. Mer.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-psychotherapy Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.